eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.328

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 212
Nummer: 328


<-Forrige . Indhold . Næste->

328.

3 Marts 1688.

Om Undersøgelse af Guldsmedvarer.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vj komme i erfaring, hvorledis een deel af guldsmedene her j voris etc. Kiøbenhafn vrangeligen skal misbruge dend af os den 11 ianuarij anno 1687 over deris laugs artichler allernaadigst giorde dispensation anlangende hvis guld- oc sølf-arbeide, de hos wardinen kunde lade prøve, j det de fast ey skal bruge dend til andet end wardinen med at fixere oc hannem jdelig i omkostning med prøven at bringe, paa det hand derved kunde kiedis oc de des snarere have lejlighed, med deris u-sømmelige arbeid hannem j fortred at føre, da have vj effter slig beskaffenhed for got befundet at bevilge oc anordne, saa oc hermed etc., at dersom wardinen hereffter finder noget bedrag udj guldsmedenes guld-eller sølf-arbeide, skal hand magt have, det samme arbeide strax i stycher at skiære oc dend guldsmed, som det giort haver, være tilholden at betale ham til prøve-løn for hvert styche falskt arbeide, som er over tyve lod, 4 rdlr., oc for det, som er der under, 2 rdlr. Oc paa det undersleb dermed des bedre kand forekommis, skal guldsmedene være tilforpligtede, strax oc ellers siden aarligen deris stempler at forandre oc aarstallet hossette. Oc saasom vj ellers u-gierne maa fornemme, at der oc skal findis stoer bedrag hos guld-trecherne her j staden, formedelst at de snart iche skal treche andet end det, som er ringere end massif-sølf, da det dog bør at være det allerfineste, saa ville vj hermed allernaadigst have anordnet oc befalet, at ingen guldtrecher maa treche noget sølf, enten forgyldet eller blank, førend at det gandske styche, som skal trechis, først af wardinen er bleven prøvet at holde sine 15 1/2 løddiger. Oc skal de afskiære det sted, hvor wardinen Kiøbenhafns stempel setter, til at forvare til deris befrielse, om nogen skulle klage over at være kommen til kort ved deris arbeide. Til hvilchen ende alle kræmere, krepinmagere, possementmagere, knapmagere oc andre deslige personer alvorligen skal være forbuden, med falsk oc ringere løddige kniplinger eller traad af guld oc sølf at handle eller bruge. Befindis nogen herimod vitterlig at handle, skal dend skyldige derfor som andre falskner(!) vorde anseet. Hvoreffter de vedkommende sig etc. Oc byde vj hermed oc befale os elskelige præsident, borgemestere oc raad j bemelte voris etc. Kiøbenhafn samt byefogden oc alle andre, som etc. Givet etc. Hafniæ d. 3 martij 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 461-62.

VII s.212

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 19:03:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top