eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.326

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 210-211
Nummer: 326


<-Forrige . Indhold . Næste->

326.

7 Feb. 1688.

Udskrivning af en Forsvarsskat.

Magistraten j Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Viide maa j, at omendskiønt vj hafde formodet, at tjderne sig saaledis skulle have skichet, at vj voris kiere oc tro undersaatter j skatterne kunde have forlindret, saa vil dog disse vanskelige conjuncturer det iche tillade, men u-omgiengeligen erfordrer til voris riigers oc landes defension oc sicherhed større

VII s.210

udgiffter, end allereede paabudne ere. Hvorfore vj nødvendigen ere blefne foraarsaget, een defensions styr at lade paabyde. Oc som vj voris kongelige ministrer oc betienter med andre fleere af voris undersaatter dertil j visse classer, som j forige aaringer er skeet, haver ladet taxere, saa er voris etc., at j udj samme defensions styr strax setter samtlige borgerskabet her j voris etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn, een hver, som j kunde eragte at eye 500 rdlr., for 5 rdlr., oc de andre, hvis midler formeenis at overgaa 500 rdlr., proportionaliter effter een hvers formue, handel oc vilkor, som eder best bekiendt er. Hvilche penge skal betalis til tvende terminer, halfparten til dend 1 may nu førstkommendis oc dend anden halfve part til den 1 iulij nest effter. Dog hvor udgifften iche overgaar 10 rdlr., der betaler een hver, hvad hand vorder sat for, til bemelte første termin. Oc skal ellers mandtaller over alt strax forfærdiges oc leveris til os elskelige voris deputerede ved land- oc søe-estaten, som om oppebørselen fornøden anstalt haver at giøre. Dermed etc. Hafniæ d. 7 februarij 1688.

Sæl. Tegn. XLVI. 348-49.

VII s.211

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 18:55:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top