eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.324

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 209-210
Nummer: 324


<-Forrige . Indhold . Næste->

324.

21 Jan. 1688.

Om Stiftelsen af Borchs Kollegium.

Oluf Borch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelig Oluf Borch, assessor j voris høyeste ret oc consistorial collegio, for os allerunderdanigst haver ladet anholde, at hannem allernaadigst motte bevilgis, testamente at giøre, oc at samme testamente effter hans død af samtlige vedkommende uryggeligen oc u-imodsigeligen motte holdis oc efterkommmis, da have vj efter saadan hans herom allerunderdanigste etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at bemelte Oluf Borch maa over sine nu havende oc tilkommende midler oc formue ved testamente, codicil eller anden deslige forskrivelses maade, hvorved hans sidste villie klarligen oc tydeligen sees oc vjdis kand, saaledis disponere oc derom slig anordning giøre, som hannem self lyster oc got synis. Oc skal saadan hans sidste villie oc anordning, som hand j saa maader j hans levende live giørendis vorder, effter hans død af hans arvinger oc samtlige vedkommende holdis, ligesom dend her ord fra ord kunde have været indført oc af os j alle dens ord, puncter oc clausuler confirmeret oc stadfæst. Hvorfore vj af voris absolute oc souveraine kongelig magt oc myndighed her udinden vil have hannem dispenserit fra alt, hvis udj loven herimod kunde findis at stride. Oc saasom hand fornemmeligen haver j sinde, til

VII s.209

Guds æris forfremmelse j samme hans testamente at ordinere een beqvem bygning eller collegium her j staden til 16 fattige skichelige oc lærde studiosos oc samme bygning paa hans egen bekostning af muur at lade opsette, saavelsom oc med nogle beneficiis effter hans død ved lige holde, da haver vj ydermeere allernaadigst bevilget, at hvis ordinantzer af hannem self, dend stund hand lever, oc af professorerne her udj universitetet, som testamentariis bliver befunden nyttige for samme collegio at være, skal j alle maader ved magt staa, oc samme vaaning oc platz nyde alle de privilegier oc friheder, som kirkernis oc academiets huuse hidindtil nydt oc hafft haver eller herefter nyde oc bekomme kunde. Forbydendis etc. Hafniæ d. 21 ianuarij 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 431-32.

VII s.210

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 18:44:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top