eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.323

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 208-209
Nummer: 323


<-Forrige . Indhold . Næste->

323.

21 Jan. 1688.

En Gaard paa Kjøbmagergade maa være Bryggergaard.

Oluf Johansen.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vj udj de bryggerne her j voris etc. Kiøbenhafn allernaadigst gifne laugs artichler haver bevilget, at voris consistorial-raad, confessionarius oc hof prædikant os elskelig doct. Hans Lethis gaard, paa Kiøbmager gaden beliggende, for een brygger gaard motte agtis oc holdis oc lige ved andre bryggergaarde effter omgangen u-formeent brygge, oc Oluf Johansen, brygger oc jndvaaner her sammesteds, nu for os allerunderdanigst haver ladet

VII s.208

andrage, hvorledis bemelte doct. Hans Leth skal have forundt hannem oc hans hustrue, bemelte hans gaards brygger frihed at nyde, indtil gaarden kunde blive solt, da have vj efter herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering af sær kongelig naade allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at bemelte Oluf Johansen oc hans hustrue maa lade brygge saavel for bemelte doct. Hans Lethis gaard, naar det gaarden effter dend anordning, som oldermændene for brygger-lauget den 13 may udj nest forleeden aar skal have sat dend for udj dend anden classe, kand tilkomme, som for hans egen iboende oc af Christian Beverljn leyede brygger gaard, effter dend fierde classe j bemelte anordning, saa lenge fornefnte doct. Hans Lethis gaard bliver u-solt, oc de consumptionen af hvis malt, de maa forbrygge, rigtigen erlegger oc betaler, saa oc ellers i det øfrige sig effter bemelte brygger laugs artichler allerunderdanigst retter oc forholder, saavit de dennem kand vedkomme. Hvorefter de vedkommende sig etc. Givet etc. Hafniæ d. 21 ianuarij 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 430-31.

VII s.209

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 18:29:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top