eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.322

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 207-208
Nummer: 322


<-Forrige . Indhold . Næste->

322.

21 Jan. 1688.

Om Undersøgelse af ulovlige Bryggerier.

Kiøbenhafns bryggerlaug.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom bryggerlauget her j voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage,

VII s.207

hvorledis iche alleene dennem j deris brygger næring, men end oc os j voris consumption stoer afgang oc skade skal tilføyes baade af adskillige her j staden, som ey allernaadigst ere tilladte at brygge, saa oc af een deel kroholdere her j amtet, som iche tager hvis øll, de udtapper, hos bryggerne her j staden, men hos een oc anden paa landet, tvert imod voris allernaadigste udgangne consumptions forordning, da have vj effter slig beskaffenhed allernaadigst for got befundet at bevilge oc anordne, saa oc etc., at bemelte bryggerlaug maa saavel her inden som uden for staden lade have indseende oc dereffter tillige med een af politiemesterens fuldmegtige (hvor fornøden eragtis, hannem dertil at tage), inqvirere j de huuse oc paa de steder, som de kunde have mistengte, oc ellers, hvor de motte fornemme, noget at handlis oc forrettis bryggerne til præjudice, imod de dennem allernaadigst gifne privilegier, for hvilchen inqvisition ingen enten voris betienter eller andre maa være forskaanet. Saa fremt de med nogen misbrug af det, at vj dennem allernaadigst haver tilladt, til deris egne huusis fornødenhed at lade brygge, oc dertil motte give skiellig anledning, oc dersom nogen skulle antreffis at handle derimod saavelsom imod bemelte bryggerlaugs privilegier, da tilladis de udskichede at søge alle lovlige midler, som nermist ere ved haanden, for at føre bevjs derpaa, hvoreffter der siden imod de skyldige tilbørligen kand blive procederet. Dog at bryggerne eller deris udskichede dermed saa moderat omgaaes, at ingen kand have billig aarsag, sig derover at besverge. Hvorefter alle oc een hver sig allerunderdanigst haver at rette, ey giørendis dennem derudj hinder eller forfang j nogen maade, under vor hyldest oc naade. Givet etc. Hafniæ d. 21 ianuarij 1688.

Herom Brev til Magistraten 24 Jan. 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 429-30.

VII s.208

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 18:24:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top