eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.32

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 27
Nummer: 32


<-Forrige . Indhold . Næste->

32.

9 Dec. 1682.

Privilegium paa Gæstgiveri i Ny Hollænderby.

Christen Eggertssen.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom vj d. 2 octobris anno 1680 oc d. 27 iunij anno 1681 allernaadigst hafver bevilget Christian Eggertsen at holde vertshuus oc giestgeberj udj hans da hafvende gaard udj dend Nye Hollender bye her for voris kongl. etc., hvilchen gaard hand nu for os allerunderdanigst hafver ladet andrage at hafve afhændt oc sig een anden dertil bedre beqvem gaard med pladz oc hafve rum der sammestedz tilforhandlet, da hafve vj effter hans herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at paa dend gaard j bemelte Nye Hollender bye, som fornefnte Christian Eggertssen sig seenist hafver tilforhandlet oc hand nu j boer, maa hand, hans hustrue oc arfvinger samt effterkommende eyermænd af samme gaard nyde oc beholde alle de friheder, som vj hannem paa forschrefne hans anden gaard med vertshuus oc giestgeberj at holde allernaadigst hafver gifvet oc ellers andre kroer her j Kiøbenhafns ampt nu nyder oc hafver eller hereffter kommendis (i.e.: nydendis) vorder. Ald dend stund dermed effter recessen oc voris j saa maader allernaadigst udgangne forordninger forholdis. Til hvilchen ende alle andre kroer j fornefnte Nye Hollender bye schal gandsche være afschaffede. Forbydendis etc. Hafniæ d. 9 decembris 1682.

Sæl. Reg. XXXII. 785-86.

VII s.27

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 4 20:19:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top