eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.317

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 205
Nummer: 317


<-Forrige . Indhold . Næste->

317.

22 Nov. 1687.

Forbud mod Brug af de gamle Maal og Vægter.

Claus Rasch.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj allernaadigst komme j erfaring, hvorledis det gamle maal oc vegt nesten over alt i vore riiger oc lande, imod voris derom allernaadigst udgangne forordninger, endnu skal brugis, oc dereffter offentlig saavel her i voris etc. Kiøbenhafn som paa andre steder kiøbis oc selgis, som iche ljden confusion imellem dend kiøbende oc selgende kand foraarsage oc allermeest de eenfoldige gravere, da er voris etc., at du paa torvene her j staden saavelsom j andre vore kiøbstæder oc ellers, hvor slig vegt oc maal her j vort riige Danmark motte findis, derom med største flid lader inqvirere oc dennem, som du befinder det til kiøb oc sal at bruge, efter voris udgangne forordninger tilbørligen til rette sette. Oc paa det een uniformitet udj maal oc vegt eengang disbedre motte treffis, saa haver vj allernaadigst bevilget dennem, som vj det nye maals oc vegts indrettelse allernaadigst haver befalet, at maa udsende over alt j landene deris betienter, som tillige med dine fuldmegtige paa hver sted skal have magt til at afskaffe oc u-tienlig giøre alt det gamle maal oc vegt, som endnu motte være at finde, saa oc at lade paatale hvis forseelser, som dermed imod voris forhen allernaadigste udgangne forordninger kand være begaaet. Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette oc dine fuldmegtige strax at beordre, at de følger dennem over alt oc assisterer dennem, udj hvis de deris hielp oc bistand kunde behøve oc begiere. Befalendis etc. Hafniæ d. 22 novembris 1687.

Sæl. Tegn. XLVI. 300-01.

VII s.205

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 18:06:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top