eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.309

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 199-200
Nummer: 309


<-Forrige . Indhold . Næste->

309.

12 Nov. 1687.

Forbud mod at benytte Vandet i Peblingesøen.

Forbud paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj komme udj erfaring, hvorledis stoere uskicheligheder skal begaaes j Peblinge søen, hvorfra alt pompevandet her j voris etc. Kiøbenhafn indkommer, j det at gemeene folch iche skal undsee sig for, derudj adskilligt ureent at toe samt feldtberederj oc vogne, hvormed u-reenlighed føris, at udskylle, ja end oc døde bæster der j at kaste, som vandet gandske skal forderve oc siugdom foraarsage, da have vj allernaadigst for got befundet at byde oc befale, saasom vj oc hermed strengeligen oc alvorligen etc., at jngen, j hvo det oc være kunde, maa fordriste sig til, j forbemelte Pebling-søe enten at toe klæder eller andet, som nogen ureenlighed medfølger, ey heller nogen vogn der j at afskylle, langt mindre noget dødt bæst der j at kaste eller kaste lade, mens een hver j stædet for Pæbling-søen at betiene sig effter fornødenhed af ste. Jørgens søe, fra hvilchen intet vand her j staden indkommer. Befindis nogen self, efter at dette voris forbud lovligen er bleven forkyndet, sin vogn udj bemelte Pebling søe at reense oc afskylle, skal hand dend tillige med hestene have forbrudt. Er det een kudsk eller tiener, som sig dermed forseer, straffis j hals jernet første gang, skeer det anden gang, da med arbeid j jern paa Bræmerholm. Men antreffis feltbereederne at handle herimod, skal de skyldige betale for [hver] gang 10 rdl., oc de, som toer klæder, garn oc andet deslige ureent der j, 6 rdl. Hvilche straf bøder skal være forfaldne halfparten til voris politiemester, som flittig indseende skal lade have, at dette voris forbud tilbørligen efterleves, oc dend anden halve part til

VII s.199

Børnehuuset j Christianshafn. Hvorefter alle etc. Oc anbefalis hermed os elskelige præsident, borgemestere oc raad samt byefogden her sammestedz oc andre vedkommende, som dette voris forbud etc. Givet etc. Hafniæ d. 12 novembris 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 345-46.

VII s.200

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 16:45:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top