eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.308

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 198-199
Nummer: 308


<-Forrige . Indhold . Næste->

308.

5 Nov. 1687.

Om Politimester Klavs Raschs Forhold.

Kongl. Majts. bref j trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj allernaadigst komme udj erfaring, hvorledis adskillige ilde intentionerede ved deris løse oc u-grundede discurser skal have udbredet, ligesom at voris forordnede politiemester Claus Rasch til Raskenberg, assessor j voris høyeste ret oc commerce collegio, saa oc borgemester her j voris etc. Kiøbenhafn, intet meere over politie-væsenet skulle have at sige, hvilchet oc iblant andet allereede saa meget haver virket hos een deel læt-troende, at der een ulychelig jldsfare for kort tid siden her j staden paakom, de, som da vare forordnede at redde oc dempe jlden, sig imod hannem skal have opsat oc iche hans ordre villet agte eller parere, da, som vj ingenlunde ville, at hannem dend myndighed, som vj hannem til een god polities erholdelse allernaadigst haver givet, skal betagis, byde vj hermed oc alvorligen befale alle

VII s.198

oc een hver her j vort riige Danmarch, at de bemelte Claus Rask for voris constituered politie-mester fremdeelis herefter som tilforn erkiende oc antager oc hannem ald respect oc høflighed bevjser, ingenlunde settende sig op imod hvis, hand efter hans instruction enten self eller ved hans fuldmegtige foraarsagis, til voris forordninger om politien allerunderdanigste observantz oc efterkommelse at erindre om eller oc efter fornødenhed at beordre oc exeqvere. Hvorefter alle oc een hver, særdeelis de vedkommende betienter, sig etc. Oc byde vj hermed oc befale voris grever oc friherrer, stifftbefalingsmænd, amtmænd, landsdommere, præsidenter, borgemestere oc raad, fogder oc alle andre, som etc. Givet etc. Hafniæ d. 5 novembris 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 338-39.

VII s.199

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 16:40:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top