eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.3

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 2
Nummer: 3


<-Forrige . Indhold . Næste->

3.

8 April 1682.

Skøde paa en Grund mellem Aabenraa og Gotersgade.

Rasmus Klincher.

C. 5. Kgl. confirmation paa schiøde.

Effter Hans Kongl. Majts. min allernaadigste herris oc kongis allernaadigste bevilling oc tilladelse hafver jeg vnderschrefne tillige med biugmesteren Steen Winchel ladet afmaale til Rasmus Klingcher, wrtegaardzmand her j staden, it støche af dend øde pladz, som welbr. fru Helle Wrne forhen schal hafve tilhørt oc hende ved dom er frakiendt, som strecher sig j nør nest fra hans eget huus oc hafvepladz, hand nu j boer, j lengden ud til Aabenraae tredifve oc fjre allen, till Gottersgaden jligemaader tredifve oc fjre allen, oc j breden tvert igiennem til begge gaderne half fierdesindstiufve oc fem allen. For hvilchen pladz hand til mig paa høystbemelte Kongl. Majts. vegne hafver erlagt oc betalt j god oc gangbar myndt tre hundrede rixdaler, siger 300 rdl. Hvorfore hand oc samme afmaalte pladz tillige med hvis kampesteen, derpaa findis (saa fremt de ellers steden tilhører), schal hafve, niude, bruge oc beholde for it fuldt kjøb for sig oc sine arfvinger, at giøre sig saa nøttig, som hand best veed oc kand. Dog at hand effter allernaadigst vdgangne forordninger straxsen lader dend bebygge med god oc forsvarlig kjøbsted biugning. Oc om hand videre schiøde herpaa begierer, hafver hand derom at giøre allerunderdanigste ansøgning j Kongl. Majts. dansche cancellie. Til vitterlighed vnder mit zignet oc egen haand. Actum Kjøbenhafn d. 16 martij anno 1682. Hans Kongl. Majts. bestalter general fiscal Jens Clausen (L. S.)

Da ville vj etc. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 8 aprilis 1682.

Sæl. Reg. XXXII. 506-07.

VII s.2

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 2 19:26:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top