eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.293

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 186
Nummer: 293


<-Forrige . Indhold . Næste->

293.

30 Juli 1687.

Om Bryggefrihed for en ny opbygget Gaard i Vimmelskaftet.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj ved voris bryggerne her j voris etc. Kiøbenhafn den 26 martij nest afvigt allernaadigst meddeelte laugs artichler allernaadigst haver bevilget, at afgangne Zanders Graaes brygger gaard j Vimmelskafftet, som udj seeniste ulychelig jldebrand sammesteds blef afbrendt, maa fremdeelis sin brygger frihed nyde, oc voris renteskriver Peder Rasmussen, som hans efterleverske til ægte haver bekommet, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis oldermændene hannem efter forskrefne artichlers anleding udj de opsatte classer for at brygge j omgangen skal have sat oc inddeelt, hvorefter hand oc j hans hustrues moders, Margrethe afgangne Helmer Dirichsens gaard paa Gammel torf haver ladet brygge, indtil nu at brygger lauget bemelte hans pladzes frihed af omgangen skal have udeladt oc derforuden skal lade sig forlyde, at hand bryggeriet ey maa bruge, med mindre hand sin borgerlig eed aflegger oc for hans indtrædelse j lauget 40 rdl. betaler, da efterdj supplicanten er os alt forhen med allerunderdanigste troskabs eed forbunden, vj oc allernaadigst fornemme, at hand skal have siddet udj fuld bryger næring toe maaneder, førend bemelte forordning udgich, haver vj allernaadigst bevilget, at hand, foruden vjdere eed at aflegge eller de 40 rdlrs. indgangs penge at betale, fremdeelis som tilforn ubeskaaret maa beholde brygger rettighed oc frihed paa forskrefne hans afbrendte gaards pladz oc dendz brygger omgang uformeent nyde oc bruge udj forbemelte hans hustrues moders brygger gaard paa Gammel torf, hvor hand nu j boer, saa offte det hannem efter omgangen kand tilkomme, indtil hand ved lejlighed bemelte hans pladzes brygger frihed enten kand forhandle eller til een anden beqvem gaard henlegge. Dog at hand sig j det øfrige efter bemelte brygger laugs artichler tilbørligen retter oc forholder. Thj er voris etc., at j de vedkommende sligt til allerunderdanigste efterretning strax forstendiger oc hannem ved denne frihed tilbørligen maintenerer oc beskytter. Dermed etc. Hafniæ d. 30 iulij 1687.

Sæl. Tegn. XLVI. 215-16.

VII s.186

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 08:03:46 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top