eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.292

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 185-186
Nummer: 292


<-Forrige . Indhold . Næste->

292.

30 Juli 1687.

Om Salg af Brænde.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj komme udj erfaring, hvorledis een deel af vore undersaatter skal have een stoer partj huggen faufneveed paa sine stæder j vort land Nørre Jylland bestaaende, som de skal unddrage sig for at hidføre, formedelst at dend iche skal være af dend lengde oc saaledis huggen eller saugskaaren, som voris allernaadigste udgangne forordninger tilholder, da, paa det forskrefne brendeved iche skulle blive henstaaende oc forraadnis, voris undersaatter til skade, haver vj allernaadigst for got befundet at bevilge oc anordne, saasom vj oc hermed etc., at de samme faufneved, saavit allereede befindis at være huggen (u-anseet dend iche er conform med voris forordninger), u-formeent til st. Hans dag udj tilkommendis aar 1688 maa lade hidføre oc forhandle, som de self med de kiøbende best kand foreenis om. Mens efter bemelte st. Hans dag maa ingen vjdere indvending eller undskylding gielde, at jo een hver, som faufne-ved lader hugge oc vil selge, skal være tiltengt, allerunderdanigst at rette sig efter voris j saa maade forhen allernaadigst udgangne forordninger, under dend straf, der j meldis. Dog ville vj ey derunder have forstanden dend brendeved, som fra vort riige Norge samt vore førstendomme Slesvig oc Holsten, saa oc fra fremmede stæder kommer, ey paatviflendis, at de selgende jo fører dend det lengste, de kand bekomme. Oc have vj derhos allernaadigst bevilget, at alle skiberomme, saavel jndlændiske som udlændiske, som fører heele ladninger af brendeved oc bark fra fremmede oc uden rigs stæder hid til voris etc. Kiøbenhafn oc ingen anden vare til at forhandle indehaver, maa for told oc alle affgiffter, som paa toldboden deraf pleyer at erleggis, saavelsom for consumption gandske være frj oc forskaanede. Hvorefter de vedkommende etc. Oc byde vj hermed oc befale voris stifftbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter, borge-

VII s.185

mestere oc raad, fogder oc andre, som etc. Givet etc. Hafniæ d. 30 iulij 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 247-48.

VII s.186

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 07:46:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top