eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.288

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 183-184
Nummer: 288


<-Forrige . Indhold . Næste->

288.

16 Juli 1687.

Privilegier for et Kabliaufiskeriselskab.

Cabelow-participanterne j Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at saasom een deel af voris kiere undersaatter her j voris etc. Kiøbenhafn sig haver paataget, eet cabelowfangst ved egen bekostning at indrette, til hvis fortsettelse de fremmede skippere, som sig muelig skipper-lauget her ey skulle ville undergive, fra Holland maa forskrive, da have vj efter deris herom etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at hvis folch, de fra fremmede stæder udj saa maade forskrivendis vorder, maa for at staa under skipperlauget her eller til detz artichler at svare aldeelis frj være. Saa oc maa de, om de sig her vil nedsette, allernaadigst nyde hvis privilegier, vj de reformerede forhen allernaadigst meddeelt haver. Forbydendis etc. Hafniæ d. 16 iulij 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 255.

Camer collegio.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Voris etc. er, at j dend anordning giører, at een galioth, kaldet dend blaa Hane, som reederne j cabelov fiskeriet bekostet haver, saavelsom oc, om de fleere galiother til sinds blive at udreede, naar de ved voris toldboed herfor Kiøbenhafn ud eller ind gaaer uden noget udj een eller anden maade, hvad nafn det have kand, at give, saa lenge de til fiskerie eller oc till friske østers fra Engeland eller Norge at hidføre alleeniste brugis, frj passere. Dog at de, ald undersleb derved at forekomme, naar de hidkommer, vorder visiteret. Dermed etc. Hafniæ d. 16 iulij 1687.

Commissarierne over Kiøbenhafns gader.

C. 5. Vor naade tilforn. Voris etc. er, at j til interessenterne udj cabelov-fiskeriet een pladz, saasom enten ved Veyerhuuset, Holmens kirke eller andenstedz her udj byen, udvjser, hvor de hvis fiske, ved deris galiother tid efter anden vorder hidbragt, beqvemmelig kand

VII s.183

lade fal holde. Paa hvilken pladz dennem oc, een hytte af dæler paa fjre fag til skiul for den selgende at lade opsette, hermed allernaadigst maa være tilladt. Dermed etc. Hafniæ d. 16 iulij 1687.

Fortegnelse paa commissarierne, som fich forskrefne bref, nemlig fornefnte Albert Güldensparre, jtem Peder Reesen, Rasmus Bartholin, Claus Rask, Oluf Rømer oc Hans Stampe.

Sæl. Tegn. XLVI. 195-98.

VII s.184

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 07:35:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top