eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.286

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 182
Nummer: 286


<-Forrige . Indhold . Næste->

286.

9 Juli 1687.

Om Oprettelse af en Kasse for Brandvæsenet og Gadeløgterne.

H. Conrad greve af Reventlow med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom vj dend 16 aprilis sidst forleeden allernaadigst haver resolverit, at for brandvæsenets oc dets betienters samt for lanternernis oc vegternis besolding oc underholding her j voris etc. Kiøbenhafn til førstkommende nyt aars dag een cassa skal anordnes, oc vj tillige med allernaadigst fornøden eragter, samme tvende høy fornødne verker med visse oberdirecteurer oc tienlige ordinancer at lade forsyne, saa ville vj eder hermed til visse directeurer eller hovet directeurer derover allernaadigst have anordnet. Thj er voris etc., at j med allerforderligste tilsammen træder oc for eder tager alle de forordninger, som allereede om brandvæsenet oc lanternerne ere udgangne, oc ey alleene uddrager, mens end oc self betenker oc med hin anden overveyer alt hvis, som til een nye oc tienlig ordinantz over begge disse verker fornøden kand eragtis, oc os saadan eders allerunderdanigste betenkende oc forslag (til visse artichler henføyet) paa voris allernaadigste approbation tilstiller. Dermed etc. Hafniæ d. 9 iulij 1687.

Fortegnelse paa dem, som denne befaling gich til, nemlig: h. Conrad greve af Reventlow, gen. major h. Hans Schach, admiral h. Hendrich Span, obr. Lauritz Munk, Claus Rask, borgmester Cosmus Borneman, stadshauptmand Niels Envoldsen, Thomas Jensen Dobbelsteen, Claus Byssing, Henning Hiort oc Jens Riber.

Sæl. Tegn. XLVI. 191-92.

VII s.182

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 07:17:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top