eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.273

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 176-177
Nummer: 273


<-Forrige . Indhold . Næste->

273.

3 Maj 1687.

Om Salg af Silkevarer.

Claus Rasch.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom een deel af kremmerne her udj voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage, hvorledis det vilde udfalde til deris total ruin, om de hvis udlændiske silkestoffer, som de endnu kunde have, efter voris den 18 ianuarij sidst forleeden allernaadigst udgangne forordning uden lands skulle forhandle, formedelst at eendeel deraf skal være gammel oc plettet, saa oc af moden, allerunderdanigst derfor begierendis, at dennem allernaadigst motte tilladis samme vare her at selge, saa oc nyde frj handel med udlændiske baand, saasom de fast ingen baand hos possementmagerne her j staden skal kunde faa til kiøbs, som de igien kand afhænde. Desligeste at de motte indføre fra fremmede steder oc siden selge rask, ulmerdug oc bommersie, j henseende til, at de ey heller saadanne vare her til kiøbs skal kunde bekomme. Da, dersom de strax vil tilforhandle sig silke-manufactur-verketz j forraad havende taffter, ville vj dennem allernaadigst have tilladt at selge her sammestedz alle slags fremmede silche taffter, som de endnu udj deris boder kand have, dog med de vilkor, at de deris tafter strax paa manufactur-huuset lade henbringe for der at vorde registreret, eftermaalt oc stemplet. Oc saa fremt nogen slags taffter siden skulle findis, som ey, som før er meldt, er stemplet, skal ey alleene samme vare til interessenterne udj manufactur-verket være forbrudt, medens end oc de, som dennem tilhørte, derforuden være pligtige til at betale til fornefnte interessenter for hver styche 500 rdl. Mens med de andre silchestoffer saavelsom baandene oc de

VII s.176

andre vare ville vj allernaadigst, at dermed efter voris derom allernaadigste udgangne forordninger bliver forholdet. Hvormed du god indseende skal have oc derover tilbørligen holde. Hvilchet du de vedkommende til allerunderdanigst efterretning strax haver at forstendige. Dermed etc. Hafniæ d. 3 may 1687.

Sæl. Tegn. XLVI. 135-37.

VII s.177

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 18:56:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top