eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.271

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 174-175
Nummer: 271


<-Forrige . Indhold . Næste->

271.

3 Maj 1687.

Om Accise af Bryggerne.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at paa det bryggerne her j voris etc. Kiøbenhafn iche skulle skee nogen indpas j deris næring imod

VII s.174

de dennem den 26 martij sidst forleeden allernaadigst meddeelte laugs artichler af dennem, som vj derudj allernaadigst haver tilladt, til deris egne huusis fornødenhed at brygge, saa oc at voris accise kunde herefter des rigtigere blive betalt, vj allernaadigst haver for got befundet at anordne oc befale, saasom vj oc hermed etc., at alle oc een hver, som efter bemelte dend 7de post j bemelte brygger laugs artichler ere tilladte, til deris egne huusis fornødenhed at brygge, skal være tiltengte, deris rostekar strax at lade iustere oc maale oc derefter for hver gang, de brygger, voris accise rigtigen betale. Dog at ingen derved formeenis, deris brygge-kar jo saa store oc smaa at lade giøre, som dennem self behager oc de haver lejlighed til. Oc saasom her j staden allereede befindis een stoer partje hvit-øls bryggere oc det skal være at befrygte, at samme bryggere under det skin iche alleene skulle udføre mange tønder af det ordinaire brune øll, men end oc unddrage sig fra omgangen, formedelst samme hvide øl derfra udj bemelte brygger-laugs artichler er exciperet, saa ville vj oc derudinden saaledis have anordnet, at det hvide øl skal tilligemed det brune øl udj omgangen bryggis oc j alle maader være de samme vilkor med prisen, vragningen oc andet undergiven, som om det brune øl er befalet. Hvor under dog ey momme eller bryhane skal forstaaes, mens dermed skal omgaaes efter forordningens indhold. Paa det dend eene brygger kunde dis mindre have lejlighed til at betage dend anden sin næring, saa ville vj allernaadigst have forbudet, at ingen brygger maa, under tilbørlig straf, understaa sig, fleere end it rostekar eller redskab udj sin brygger-gaard at have. Oc byde vj hermed oc befale os elschelige præsident, borgemestere oc raad j bemelte voris etc. Kiøbenhafn samt alle andre, som denne voris forordning under voris cancellie seigl tilskichet vorder, at de dend paa behørige steder etc. oc siden derover, saavit een hver vedkommer, alvorligen holde. Givet etc. Hafniæ d. 3 may 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 169-70.

VII s.175

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 18:42:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top