eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.268

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 173
Nummer: 268


<-Forrige . Indhold . Næste->

268.

5 April 1687.

Om Forlig mellem Politimesteren og Magistraten.

H. Jens Juel med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom dend instruction, som vj os elskelig Claus Rask etc. den 23 iunij anno 1683 allernaadigst giort haver angaaende politien, udj dend femte articul indeholder, at hand skal leve j god eenighed oc fortrolighed med magistraten her j voris etc. Kiøbenhafn, oc de med hannem, oc flittig conferere med hin anden om alt hvis, som til een god politie, skich oc orden kand tiene, saa alting skickelig oc vel kand tilgaa oc voris tieniste uden nogen misforstand, jrring oc tvistighed forrettis, oc bemelte magistrat nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis fornefnte Claus Rask iche skal ville beqvemme sig, samme articel, efter mange deris til hannem baade mundtlige oc skriftlige giorde erindringer, at efterleve, hvilchet iche alleene skal præjudicere dennem j deris embeder, medens end oc kunde foraarsage, at de j sin tid mueligt motte komme til at svare til hans forretninger her j staden, som de skal være gandske uvidende udj, da er voris etc., at i forskrefne parter strax for eder paa een belejlig tid oc sted lader kalde, hvis besværinger oc paastaaende, dend eene imod dend anden kand have, med flid forhører oc overveyer oc os derom eders allerunderdanigste betenkende tillige med udførlig relation om alting til vjdere voris allernaadigste resolution med allerforderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ d. 5 aprilis 1687.

Commissarierne vaare: h. Jens Juel, estats raad Moth, iustitz raad Povel Nielsen, cancellie raad Worm oc assessor Jørgen Landorp.

Sæl. Tegn. XLVI. 106-07.

VII s.173

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 14:27:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top