eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.248

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 162-163
Nummer: 248


<-Forrige . Indhold . Næste->

248.

22 Jan. 1687.

Det forbydes Vognmænd at føre Breve med sig.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at saasom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledis vognmændene, som imellem voris etc. Kiøbenhafn oc vor kiøbsted Helsingøer rejser, tvert imod voris den 19 ianuarij udj nest forleeden aar 1686 derom allernaadigst udgangne forordning sig endnu skal understaa, breve at medtage, som ved de herimellem daglig gaaende budde ellers burde bestillis, saa voris

VII s.162

post-directeurer iche ringe skade derover skal tage, j det postbuddene, som de maa underholde oc betale til breve her imellem at frembære, tit oc offte maa lædige bortgaa oc ligesaa igien tilbage komme, da have vj allernaadigst for got befunden, herom saaledis at anordne oc befale, saasom vj oc hermed allernaadigst etc., at hos alle vognmænd j portene saavel her som j Helsingøer herefter skal inqvireris, om de nogen breve med sig haver. Oc saa fremt de dermed betrædis, skal vognmanden, enten hand self, hans svend eller dreng kiører, have heste oc vogn forbrudt, halfparten til angiveren oc halfparten til voris Qvæsthuus. Oc dend, som brevet til vognmanden haver ladet levere, til visitererne j portene, om de der antreffis, men ellers til voris post-directeurer, om de paa andre steder her eller der dermed betrædis, 10 rdl. betale. Hvorefter alle etc. Thj byde vj hermed oc befale præsident, borgemestere oc raad her j voris etc. Kiøbenhafn, saavelsom oc borgemestere oc raad i vor kiøbsted Helsingøer, at de denne voris allernaadigste forordning for vognmændene oc visitererne udj portene j særdeelished saavelsom ellers paa alle andre behørige steder til allis efterretning tilbørligen lader læse oc forkynde. Givet etc. Hafniæ d. 22 ianuarij 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 24-25.

VII s.163

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 07:57:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top