eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.246

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 159-160
Nummer: 246


<-Forrige . Indhold . Næste->

246.

18 Jan. 1687.

Privilegium for en Oliemølle paa Christianshavn.

Camer-collegio.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Viide maa j, at vj efter allerunderdanigste ansøgning oc begiering allernaadigst haver forundt oc givet Peder Hansen, jndvaaner j Christianshafn, femten aars friheder oc privilegier paa hans sæbesyderj sammestedz, saa oc at hand der een olie-mølle, som af vinden drivis, maa lade opsette oc, indtil at dend kand færdig blive, een gang for alle toldfrj lade her indføre 100 td. olie til bemelte hans sæbesyderies fortsettelse, saa fremt os elskelige Hans Nielsen, assessor j voris commerce collegio, oc Lorentz Kreyer, jndvaaner her j voris etc. Kiøbenhafn, ey skulle ville overlade hannem saa meget, hand deraf kunde behøve. Oc saasom hand til samme sin olie-møllis samt sæbeverks drifft een partj grønlands tran, saa oc een stoer qvantitet af hør-, hampe-, roe- oc kaal-frø, saa oc potaske uomgiengeligen behøver, som hand meesten deelen fra fremmede steder maa forskrive, formedelst at ingen forraad derpaa endnu her j riiget skal være, saa maa iche alleene hvis hør-, hampe-, roe- oc kaal-frø samt potaske, medens end oc saa megen grønlands tran, som hand til forskrefne hans sæbeverks oc oliemølles fornødenhed fra fremmede steder forskriver oc lader hidkomme, indtil forraad derpaa j vore egne riiger oc lande bliver, for told, accise, consumption oc alle andre udgifter være frj oc forskaanet. Jligemaade maa oc dend sæbe, som hand her lader kaage, naar dend af kørmesteren er bleven vraget oc brendt, j vore riiger, førstendomme oc lande frj oc exempt for told oc alle andre imposter j bemelte 15 aar fal holdis oc selgis, saa oc til fremmede steder af riiget udføris. Endelig maa oc hvis tømmer, iern, steen oc andre materialier, som hand til forskrefne olie-møllis bygning fra Holland lader komme, toldfrj indpassere. Derefter j eder allerunderdanigst haver at rette oc derom paa behørige

VII s.159

steder ald fornøden anordning at giøre. Befalendis etc. Hafniæ d. 18 ianuarij 1687.

Sæl. Tegn. XLVI. 14-15.

VII s.160

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 07:36:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top