eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.238

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 154-155
Nummer: 238


<-Forrige . Indhold . Næste->

238.

14 Dec. 1686.

Ordning af Apothekernes og Sukkerbagernes Privilegier.

Facultati medicæ j Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Hvad apotecherne her j voris etc. Kiøbenhafn hos os allerunderdanigst haver ladet ansøge oc begiere anlangende een vis anordning imellem dennem oc sukerbagerne saavelsom urtekræmerne oc adskillige andre her sammesteds, som sig for materialister oc destillatorer udgiver, at maatte giøris om, hvad specier af apotecher taxten dennem kunde tilladis at handle med, kand j af hosfølgende copier af deris allerunderdanigste supplicationer, saavelsom oc af sukerbagernis oc urtekræmernis derimod indgifne erklæringer vjdere see oc erfare. Thj er voris etc., at j nogle af apotecherne tillige med nogle af sukerbagerne oc urtekræmerne her af staden for eder kalder oc da samtlige paastaaende forhører oc examinerer, hvor udj de sig over hin anden billigen kand have at besverge, saa oc at i herhos effterseer dend af apotecherne extraherede specification paa de specier af apotecher taxten, som de sukerbagerne oc urtekræmerne tillige med dennem ville forunde oc selge, om j billig kand eragte, noget meere bemelte urtekræmere oc sukerbagere deraf at tillegge, paa det der j saa maader een vis anordning kunde treffes, hvorefter de samtlige vedkommende j deris handel oc næring herefter, uden dend eene dend anden derudj indpas at giøre, kunde have at rette. Hvorom j eders allerunderdanigst betenkning oc skriftlig relation med forderligste haver at rette. Dermed etc. Hafniæ d. 14 decembris 1686.

Opskrift paa dem, som fich forskrefne bref:

Os elskelige ædle oc høylærde facultati medicæ udj universitetet her j voris etc. Kiøbenhafn, saa oc ædle oc høylærd doct. Caspar Kollich, voris hof-medico oc stadz-physico j fornefnte Kiøbenhafn.

NB. Udj dette bref blev lagt efterskrefne documenter: Num. 1. copie af apotechernis supplication dat. 29 novembris 1686.

VII s.154

Num. 2. Copie af apotechernis specification paa hvis vare, urtekræmerne kunde forundis. Num. 3. Copie af urtekræmernis supplication dat. 4 decembris 1686. Num. 4. Copie af sukerbagernis supplication dat. 9 decembris 1686. Num. 5. Copie af apotechernis supplication uden dato. Num. 6. Sukerbagernis supplication til Kiøbenhafns magistrat dat. 8 novembris 1686, som in originalj medfuldte uden nogen copie.

Sæl. Tegn. XLV. 543-45.

VII s.155

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 15 13:21:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top