eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.237

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 153-154
Nummer: 237


<-Forrige . Indhold . Næste->

237.

11 Dec. 1686.

Skattefrihed i 20 Aar for Plessens Gaard i Norgesgade.

Obrist Samuel Christoph von Plessen.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj efter allerunderdanigste ansøgning oc begiering af sær kongelig naade oc j allernaadigst henseende til dend store bekostning, som voris obrister over voris lifgarde til hest oc amtmand paa vort land Møen, os elskelig Samuel Christoph von Plessen paa hans af nye opbygte grundmuuret huus oc bygninger j Norgis gade her j voris etc. Kiøbenhafn haver anvendt, allernaadigt haver bevilget oc tilladt, saa oc her med etc., at hand oc hans arvinger maa paa samme huus oc vaaninger med de dertil hørige bygninger oc have, saavelsom oc de derhos staaende smaa huuse, strechendes hen til voris bergraads os elskelig Tobias Fleischers huuse oc pladzer, nyde tyve aars frihed for grundskat, jndqvartering oc ald anden deslige paaleg oc besværing. Oc saasom dend halve deel af hans pladz ud til Nye Kongens gade formedelst mangel af midler skal endnu ligge u-bebygt, saa have vj allernaadigst bevilget, at hand oc hans arvinger maa derpaa nyde ligesaadan frihed

VII s.153

j 20 aar, som vj dennem paa forskrefne grundmuuret huus oc bygninger allernaadigst forundt haver, oc dog alligevel iche være forbunden til, samme hans halve pladz j bemelte friheds aar, efter voris allernaadigste udgangne forordninger, at bebygge, med mindre hans eller deris lejlighed det anderleedis vil tilsige. Hvorefter alle etc. Under vor hyldest oc naade. Givet etc. Hafniæ d. 11 decembris 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 776-77.

VII s.154

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 15 13:16:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top