eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.224

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 145
Nummer: 224


<-Forrige . Indhold . Næste->

224.

13 Nov. 1686.

Om Undersøgelse af Bistrup Godses Regnskaber.

Assessor Peder Hiort oc secret. Landorph.

C. 5. Viide maa j os elskelige Peder Hiort til Bunderup, assessor oc secreterer j voris danske cancellie collegio, oc Jørgen Landorph, secreterer j bemelte collegio, at eftersom sig nogen jrring oc tvistighed imellem os elskelige præsident, borgemestere oc raad udj voris etc. Kiøbenhafn paa dend eene oc deris forige riidefoget over Roskilde lehn Jens Beck paa dend anden side sig begiver anlangende giorde antegnelser j hans 5 aars regnskaber, hvilke hand formeener, ey at være pligtig at svare oc betale, da er, efter herom allerunderdanigste ansøgning oc begiering, voris etc., at j, saa fremt j hertil godvilligen kand formaaes, retter eders lejlighed efter, tillige med tvende andre, som fornefnte Jens Bech paa sin side self strax haver at næfne oc tage, om hand det begierendis er, parterne paa een belejlig tid oc sted med forderligste for eder at lade indstefne oc da dennem om deris imellem værende tvistighed enten j mindelighed etc. Hvis j oc udj saa maader forrettendis vorder etc. Men dersom een af eder etc. Oc saa fremt fornefnte Jens Bech sig ey efter tilbud strax vil beqvemme, tvende commissarier paa sin side at nefne, da haver j alligevel denne commission, efftersom før er rørt, alleene forsvarligen at til ende føre. Ladendis etc. Hafniæ d. 13 novembris 1686.

Sæl. Tegn. XLV. 514-16.

VII s.145

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 15 07:56:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top