eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.214

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 141-142
Nummer: 214


<-Forrige . Indhold . Næste->

214.

16 Juni 1686.

Om Tilsyn med Fremmede.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj ved een voris d. 10 decembris 1670 udgangne forordning iblant andet allernaadigst har befalet, at fremmede oc u-bekjendte personer, som hid til voris kongelig etc. Kiøbenhafn rejsendis kommer, deris nafne oc personer rigtig skulle angive, da, paa det vj fremdeelis kunde vjde, hvem oc hvad personer sig her j staden opholder, haver vj allernaadigst for got anseet, samme forordning i forskrefne post at igien tage oc fornye, som vj oc dend hermed j efterfølgende maade igien tager oc fornyer, saaledis: At alle oc een hver, adel oc u-adel, geistlig oc verdslig, j hvem de ere eller være kunde, som bygger oc boer her udj staden, ingen undertagendis j nogen maade, skulle tiltengt være (under 100 rdrs. straf), til præsidenten eller, j hans fraværelse, til dend øfverste borgemester at indlevere rigtig forteignelse paa de personer, som hos dennem enten allereede logerer eller herefter logerendis vorder, naar de ankommer oc igien bortrejser, oc derhos specificere deris nafne, vilkor oc condition samt ærinde, de her haver at forrette, saavelsom oc fra hvad stæd oc land de hidkommer. Oc skal præsidenten eller, j hans fraværelse, den øverste borgemester hver morgen commendanten rigtig communicere, hvis forteignelser hannem j saa maade tilskichis, saa hand dennem siden med de seddeler, som hannem fra

VII s.141

portene tilstillis, kand conferere oc paa alting have god agt. Hvorefter alle etc. Ladendis etc. Hafniæ d. 16 junij 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 667-68.

VII s.142

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 20:21:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top