eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.202

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 132
Nummer: 202


<-Forrige . Indhold . Næste->

202.

10 April 1686.

Om Udvidelse af Badstuestræde og Vimmelskaftet.

Gotfred Hofman.

C. 5. Vor naade tilforn. Voris etc. er, at du gaden ved Vimmelskafftet oc Badstuestrædet, hvor seeniste jldebrand har været, oc vj nu allernaadigst for got oc nødvendig haver befunden at lade forandre oc forvjde, straxen efter dend derpaa giorde oc af os den 14 martij 1686 allernaadigste approberede abritz afstiche oc de vedkommende til efterretning lader afpæle. Dermed etc. Hafniæ d. 10 aprilis 1686.

Albret Güldensparre med fleere.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst for got oc nødvendigt haver befunden at lade forandre oc forvjde her j voris etc. Kiøbenhafn dend gade, som gaar ned fra Vimmelskaftet saavelsom oc Badstuestræde, hvor huusene j seeniste jldebrand ere blefne afbrendte, oc derved paa de steder at giøre farten dis beqvemmere til at tilføre oc bruge spøiter oc brandstier, om slig ulychelig jldebrand meere skulle paakomme, til hvilchen ende vj oc allernaadigst have anbefalet voris obrister os elskelig Gotfred Hofman, samme gader oc pladzer at afstiche oc de vedkommende til efterretning lade afpæle, da er voris etc., at j, saa snart afpælingen er sket oc de vedkommende kand vjde, hvad dennem af deris tilkommende huuser, pladzer eller ejendomme derved kand fragaa, da med een hver om vederlag derfor paa det billigste oc nøyeste accorderer, hvor ved de j særdeelished bør at considereris, som noget af deris pladzer med huuse paastaaende dets formedelst skulle miste. Oc saasom vj allernaadigst haver ladet afpæle dend district her j voris etc. Kiøbenhafn langs volden fra krudtaarnet for enden af Nørregade oc hen til Vesterport til at indrette der een nye gade, da er herforuden voris etc., at j med dennem, som med denne indrettelse noget af deris huuse oc pladzer kand afgaa, iligemaade paa det billigste oc nøyeste accorderer oc saadanne eders forretninger j voris danske cancellie til voris vjdere allernaadigste resolution indgiver, da vj siden dend anstalt allernaadigst ville lade giøre, at eyermændene derfor efter den accord, som j med dennem giørendis vorder, deris betaling rigtig kand bekomme. Dermed etc. Hafniæ d. 10 aprilis 1686.

De, som fich forskrefne befaling, vare: fornefnte Albert Güldensparre, Mathias Moth, Willum Worm, Iver Hop, Claus Rasch, Cosmus Borneman, Oluf Rømer oc Christian Schønning.

Sæl. Tegn. XLV. 372-73.

VII s.132

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 18:21:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top