eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.201

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 131
Nummer: 201


<-Forrige . Indhold . Næste->

201.

30 Marts 1686.

Om Syn paa Bryggergaarde.

Præsident, borgemestere oc raad j Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst fornemme, at de af os til politiens indrettelse allernaadigst forordnede commissarier ey endnu skal have kundet giøre allerunderdanigste forslag om dend anstalt, som ved brygger lauget her j voris etc. Kiøbenhafn skal fornøden være, førend de nogen viss kundskab om brygger gaardenis tilstand bekommer, om de til saadan brug oc næring ere saa døgtige, som de burde, da, paa det dermed ey lengere ophold skulle skee, er voris etc., at j nogle af eders midler beskicher oc anordner, som tillige med een af de 32 mænd saavelsom oldermanden for bryggerne oc trende af de beste brøggere her sammestedz, tillige med een af bryggerne paa Christianshafn, alle de her j staden værende bryggergaarde, hvad heller de af bryggerne self eller andre bebois, haver at besigtige, om de med alt hvis, som til næringens fortsettelse u-omgiengeligen behøvis, saa vel ere forsiunede, som det sig bør, oc j særdeelished, om der er fuldkommen gaards rum med magelig jnd- oc udkiørsel, jtem om de ere vel forsiunede med vand, oc om deris bryggers ere stoere noch med forsvarlig skorsteene oc kiedel grubbe. Desligeste, hvorledis deris kiøller ere, om der er fornøden lofte rum, hvor mange toe lofte høy huuse j gaardene findis, om der er stalderom j det ringeste til tre heste, saa oc, hvad rum der kand være til veedhammer, med hvis vjdere, som til een vel indrettet bryggergaard udkrævis. Hvorom de med allerførste, mueligt være kand, j politiecommissionen haver at indgive deris fuldkommen oc udførlige relation, under deris hænder beskreven, saaledis som de det j fremtjden agter at ville forsvare, saa fremt det skulle befindis, at de der udj enten for vild eller venskab anderleedis, end tilbørligt er, skulle have handlet. Dermed etc. Hafniæ d. 30 martij 1686.

Sæl. Tegn. XLV. 363-64.

VII s.131

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 18:16:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top