eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.2

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 1-2
Nummer: 2


<-Forrige . Indhold . Næste->

2.

11 Marts 1682.

Om Udvisning af Trinitatis Sogn.

Albret Guldensparre med fleere.

C. 5. Wor naade tilforn. Eftersom præsterne til Trefoldigheds kirche her j voris etc. for os allerunderdanigst hafver ladet andrage, hvorledis ved dend forretning, som j efter voris d. 3 decembris udj nest forleeden aar 1681 til eder udgangne bref gjort hafver (anlangende hvis pladzer oc gaarde til Trefoldigheds kirchis meenighed høre oc svare skulle), iche udj alt saa nøye skal være j agt taget, som de formeener, billigen skee burde, da hafver vj herforuden efter videre allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering ydermeere til commissarier allernaadigst forordnet os elskelig Henrich Span, voris admiral oc admiralitets raad, Gotfred Hofman, voris general qvarteermester, mag. Jørgen Eylersen, professor udj vniversitetet her j voris etc., Oluf Rømer, voris mathematicus, oc Woldemar Blinch, stadz major her sammestedz, samme commission tillige med eder paa nye igien at foretage. Thj er voris etc., at j samptlige retter eders

VII s.1

lejlighed efter, eder igien paa forskrefne aasteder at begifve, bemelte huuse og pladzer paa nye flittig at grandske, eftersee oc specificere, hvorvit deraf til fornefnte kirche oc des betienters vnderholding med billigen endeligen kand oc bør at legges, oc saadan forretning under eders hænder oc zigneter samptligen til videre voris allernaadigste ratification inden nerværende martj maanedz udgang forsvarligen fra eder at gifve beskrefven. Dermed etc. Hafniæ d. 11 martij 1682.

De, som bekom forskrefne befaling, vare efterskrefne, nemlig Albret Guldensparre, Bartholomeus Jensen, mag. Christen Nold, doct. Cosmus Borneman, Peter Motzfeld, raadmand, Peder Munch, Anders Rasmussen.

Sæl. Tegn. XLIII. 304-05.

VII s.2

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 19:20:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top