eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.197

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 128-130
Nummer: 197


<-Forrige . Indhold . Næste->

197.

2 Marts 1686.

Om Trinitatis Sogns Omfang.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vj allernaadigst haver forordnet Hellig Trefoldigheds kirke her j voris etc. Kiøbenhafn til at være een ret sogne kirke, da haver vj oc nu, paa det alle de jrringer oc tvistigheder, som imellem præsterne om sogneskiellet ere forefaldne, kunde ophævis, oc derimod god eenighed stifftis, saa oc een hver af

VII s.128

dennem vjde, hvad huuse oc pladzer udj hans sogn bør at ligge, allernaadigst for got befundet at anordne oc befale, saasom vj oc hermed allernaadigst anordner oc befaler, at bemelte Hellig Trefoldighedz sogneskiel skal herefter være oc begynde: 1. Fra Nørre port langs rygsteenene af Voldgaden omkring hiørnet af bagernis laugshuus oc mit ind j Fiolstrædet indtil Rosengaarden oc siden der mit igiennem gaden til Pustervig. 2. Langs rygsteenene af Kiøbmager gade forbj Trefoldighedz kirke til Klareboderne. 3. Derfra langs mit igiennem Klareboederne oc Myntergaden til Gothers gade. 4. Derfra mit langs rygsteenene af Gothers gade ned ad, indtil Borgergaden vedtager. 5. Fremdeelis langs rygsteenene mit igiennem Borger- oc Fyrstens gader, lige frem til voris castel Friderichshafns bolverk, Fyen kaldet. Derfra j nør til dend nye anlagde Øster port, oc saa fremdeelis langs ud med volden forbj Rosenborg slot til Nørre port, hvor skiellet først begyndis. Saa at alt hvis som saaledis inden oc imellem fornefnte begrib oc sogne skiel incorporeret findis, enten det allereede bygt er eller herefter bebygt oc beboet vorder, intet deraf undtagen i nogen maade (uden de Nye boeders bevaanere samt de af voris inden bemelte circumferentz boende søe-officeerer oc betiente, som nogen charge eller tieniste paa voris flode saavelsom paa Holmen, Proviant-, Tøig- oc Bryggerhuusene samt j Vognstaldene her for Slottet virkeligen betiener oe derfor aarlig løn oc besolding nyder, hvilche efter voris d. 19 decembris 1685 derom allernaadigst giorde anordning til Holmens kirke oc sogn svarer oc henhører) skal herefter følge oc høre til bemelte Hellig Trefoldighedz kirke oc sogn. Oc saasom ey heller nogen ret sogneskiel skal være giort imellem de folch, som boer paa stadens fang uden Nørre oc Øster porte, saa skal sogneskiellet der uden for regnis mit ad veyen, som gaar fra Nørre port over Pebling broen imellem Rafnsborg oc Teiglgaardz vangen oc lige til Hyltebroen, hvor stadens grund oc frihed endis oc Utterslef marck vedtager. Saa at alle de, som boer paa stadens fang uden portene norden for dette skiel indtil strandbreeden imellem Castellet oc Nye Vartov, skal oc herefter høre til Trefoldighedz sogn, oc alle de, som boer paa stadens fang uden portene synden fra forbemelte skiel indtil strandbreeden imellem Køken korfs revelin paa stadens fang til Valdbye mark, skal fremdeelis ligge til Vor Frue sogn. Hvorefter alle oc een hver, som dette angaar, sig allerunderdanigst haver at rette oc herefter søge dend kirke, som dennem herudj er befalet, saa oc dend for deris rette sogne kirke holde oc erkiende med alt hvis, baade ministerio oc kirken efter loven kand vedkomme. Oc

VII s.129

byde vj hermed oc befale os elskelig præsident, borgemestere oc raad her j staaden, saa oc alle andre, som denne forordning under voris cancellie seigl etc. Givet etc. Hafniæ d. 2 martij 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 448-50.

VII s.130

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 16:26:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top