eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.193

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 126-127
Nummer: 193


<-Forrige . Indhold . Næste->

193.

9 Feb. 1686.

Beskikkelse for en Avktionsdirectør.

Peter Weinberg.

C. 5. etc. confirmation paa efterskrefne bestalling etc.

Præsident etc. giøre vitterligt, at eftersom Hans Kongl. Majts. voris allernaadigste arve konge oc herre os allernaadigst haver for-

VII s.126

undt oc bevilget, at vj underskeedlige bestillinger oc tienister, som herudj staden forefalder, med døgtige personer, som dennem betiene kunde, maa forrette, oc sær efter Hans Kongl. Majts. seenist allernaadigst resolution af dato d. 16 ianuarij 1686, da have vj dertil anordnet oc beskichet, som vj oc hermed beskicher oc tilsetter Peter Winberg at skal, saa snart dend nu værende auctions directeur ved døden afgaar, eller oc bestillingen j andre maader lovligen vacant bliver, antage, forvalte oc betiene samme auctions directeurs bestilling, dend nyde oc beholde sin lifs tid, saa lenge hand sig derudj flitteligen oc troligen forholder, som det sig bør, oc j alle maader retter sig efter Hans Kongl. Majts derom udgangne forordning oc instruction. J særdeelished skal hand forpligt være, at forskaffe sig een lovlig nummererit, igiennemdragen protocol, som paa raadstuen skal forseiglis, hvorudj alle auctions forretninger lovligen oc forsvarligen kand indføris, saa deraf, naar begieris oc behøvis, rigtig efterretning kand havis. Oc naar saadan protocol saaledis er fuldskreven, da haver hand dend paa raadstuen at indlevere, at dend kand forvaris oc henleggis in archivis, oc strax derfra igien at tage een nye protocol, som forbemelt. Oc skal meerbemelte Peter Winberg for samme hans tieniste, naar hand dend antager, nyde alt, hvis hans formand udj samme bestilling med rette hidindtil nydt haver eller herefter nydendis vorder, efter allernaadigste kongel. forordninger. Des til bekreftelse etc. Kiøbenhafns raadstue den 1 februarij anno 1686. (L. S.) C. P. Helt, collegij senatorij civitatis Hafniensis secret.

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 9 februarij 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 395-96.

VII s.127

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 16:08:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top