eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.190

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 125-126
Nummer: 190


<-Forrige . Indhold . Næste->

190.

26 Jan. 1686.

Om Renter af Fattigvæsenets Kapitaler.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom os elskelige præsident, borgemestere oc raad her j voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis det dennem u-mueligt skal falde, paa dend maade, hid til dags skeed er, de dennem allernaadigst anbetroede Børnehuusetz capitaler at forestaa, oc det formedelst dend største deel af bemelte capitaler, som af voris elskelige kiere h. forfædre, salig oc høyloflig jhuekommelse, kong Friderich dend anden oc konning Christian dend fierde saavelsom andre til de fattige oc Børnehuuset ere bleven given, skal lyde paa rdr. in specie, oc de, som dennem paa rente vil have, ey skal vilde udgive deris handskrifter paa rdr. imod croner med 4 Sk. paa rdaleren, fordj de ey skal kunde vjde, naar deris handskrifter skal indløsis, hvor meget rixdaler in specie gielde kand, da haver vj, efter deris herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering samt allerunderdanigste giorde forslag, allernaadigst bevilget oc anordnet, saa oc hermed etc., at j hvor høyt rixdaler in specie herefter skulde kunde opstige, skal ey paa de fattigis capitaler oc rente meere givis end 4 af hundrede imod rdlr. in specie. Oc paa det samme capitaler desto bedre oc lettere kand blive udsat, maa de herefter paa rente udsettes imod fem procento, oc med rentens betalings terminer forholdis, som magistraten med dennem, som pengene bliver sat paa rente hos, best kunde accordere. Oc naar de fattigis capitaler efter foregaaende opsigelse ere bleven betalte, skal magistraten dennem til byetinget her j staden oc paa Børsen sex uger før oc sex uger efter den 11 junij oc iligemaade sex uger før oc sex uger efter den 11 decembris lade opbyde, om nogen dennem imod god forsichring paa rente ville optage. Hvis de inden dend tid iche kand blive udsat, skal dermed siden til hver byeting oc paa Børsen continueris, indtil de, som før er meldt, paa rente kand vorde udsat. Oc naar da capitalerne bliver udsat paa rente imod god forsichring, som paa de tjder kand eragtis

VII s.125

gyldig, oc magistraten anvender ald muelig flid, samme capitaler med resterende rente oc processens omkostning igien at inddrive, skal dermed siden forholdis som med u-myndiges penge efter loven. Forbydendis etc. Hafniæ d. 26 ianuarij 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 390-91.

VII s.126

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 11:03:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top