eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.186

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 121-122
Nummer: 186


<-Forrige . Indhold . Næste->

186.

22 Dec. 1685.

Om Undersøgelse af Vandrenderne.

Oluf Rømer oc Hans Stampe.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst fornemmer, at der skal findis stoer mangel paa vand saavel ved vore egne slotte oc huuse som hos jndvaanerne her j staden, da er voris allernaadigste villie oc befaling, at j om vandverkernis tilstand over alt heel nøye oc grandgiveligen inqvirerer oc med allerforderligste j øyesiun tager oc examinerer alle hovet renders, birenders, opstanderis, pompers oc haners beskaffenhed inden oc uden staden, baade paa gaderne oc j huusene, gaardene oc kielderne, oc alt andet, hvad nafn det have kand, pompe- oc springvandene vedkommende, som j kand tenke at være tienlig til fuldkommen kundskab oc underretning om vandvæsenetz tilstand her sammestedz. Oc paa det samme almindelig inqvisition kand have sin u-behindret fortgang til det gemeene bestis befordring, saa skal alle vand-compagniers directeurer være med det samme anbefalet, at lade een af deris midler, som dertil best findis beqvem

VII s.121

oc meest kyndig ved verket, tillige med vandmesteren, som compagniet betiener, følge med eder for at giøre eder paa stederne ald dend underretning, som j kunde begiere, om alle deres compagniers render, haner, opstandere oc pomper, oc paa compagniets bekostning lade grave oc obne, hvor det til vigtig underretning fornøden eragtis. Fornemmeligen skal alle vandmestere oc deris betiente under høyeste straf være tilforpligtede, at give fuldkommen kundskab oc beskeeden om hvis arbejde, de self haver giort eller ladet giøre. Oc skal alle stadens jndvaanere, af hvad qvalitet de oc være kunde, hermed være anbefalet, iche alleeniste u-behindret at tilstede hos sig slig inqvisition, men end oc dend med ald tienlig underretning oc virkelig bjstand oc hielp at befordre. Hvorom j een rigtig specification med det allerforderligste haver at forfærdige oc os tillige med eders allerunderdanigste erklæring oc betenchende derover til vjdere voris allernaadigste resolution med forderligste at tilstille. Dermed etc. Hafniæ d. 22 decembris 1685.

Sæl. Tegn. XLV. 273-74.

VII s.122

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 08:50:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top