eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.185

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 120-121
Nummer: 185


<-Forrige . Indhold . Næste->

185.

19 Dec. 1685.

Indskærpelse af Forordningen om Sognebaandet til Holmens Kirke.

Anordning.

C. 5. giøre alle vitterligt, at j hvorvel voris elskelig kiere hr. farfader, salig oc høyloflig jhukommelse, konning Christian dend fierde allernaadigst haver funderet Holmens kirke her j voris etc. Kiøben-

VII s.120

hafn for alle voris søe-capitainer, skippere, styrmænd, skibs archelj folch, bøsse skøtter oc baadzmænd, saavelsom alle andre, som paa voris flode, Bræmerholm, tøig-, proviant- oc brøggerhuse samt udj vogn staldene her for slottet nogen tieniste kunde have, jche des mindre skal dog een stoer deel af samme betiente, tvert imod de derom allernaadigste giorde anordninger, sig fra samme kirke entholde oc j det sted søge andre kirker her j staden, hvorover m. Jens Hansen, provst ved søestaten oc sognepræst ved bemelte Holmens kirke, paa egen oc capellanernis vegne nu for os allerunderdanigst beklager sig, stoer indpas oc afgang j deris indkomster oc rettigheder at tilføyes. Da til sligt at forekomme have vj allernaadigst for got befundet at anordne oc befale, saa oc hermed etc., at alle oc een hver af bemelte voris søe officerer oc betiente, som nogen charge eller tieniste paa voris flode saavelsom paa Holmen, proviant-, tøig- oc bryggerhuusene samt j vognstaldene her for slottet virkeligen betiene oc derfor aarlig løn oc besolding nyder, skal være tilforpligtede, hvor de oc her j staden kunde være boende, fornefnte Holmens kirke herefter at søge oc dend for deris rette sogne kirke at erkiende med alt hvis, baade ministerio oc kirken efter loven kand vedkomme. Hvorefter alle oc een hver, som dette angaar etc. Under vor hyldest oc naade. Givet etc. Hafniæ d. 19 decembris 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 311-12.

VII s.121

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 08:47:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top