eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.178

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 117-118
Nummer: 178


<-Forrige . Indhold . Næste->

178.

7 Nov. 1685.

Om Anvendelse af Studenter ved Ligbegængelser.

Obet bref.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom Lauritz Pedersen, formand for de 36 mænd, som effter voris om ligs begravelse d. 7 novembris anno 1682 allernaadigste udgangne forordning af magistraten her j voris etc. Kiøbenhafn ere ordinerede til liig sammestedz at bære, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis dennem stoer indpas udj samme forretning, imod bemelte forordning oc de dennem derpaa af magistraten gifne oc af os den 20 octobris anno 1683 allernaadigst confirmerede artichle, af studenter oc andre skal giøris, da have vj allernaadigst for got anseet, herudjnden at anordne oc bevilge, som vj oc hermed etc., at til de geistligis liig at bære saavelsom til deris, som af academiet dependerer oc haver studeret, maa alleene studentere brugis, naar saadant af dennem begieris, mens udj det øfrige ville vj liigbærerne ved ovenskrefne voris allernaadigste udgifne forordning oc magistratens dennem gifne oc af os allernaadigste confirmerede artichle have maintineret, saa ey nogen anden med liig bæren for penge sig maa eller skal befatte. Hvorefter alle oc een hver vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette, ey giørendis bemelte anordnede liigbærere her udj hinder eller forfang j nogen

VII s.117

maade. Under vor hyldest oc naade. Givet etc. Hafniæ d. 7 novembris 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 285-86.

VII s.118

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 07:58:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top