eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.175

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 116
Nummer: 175


<-Forrige . Indhold . Næste->

175.

29 Sept. 1685.

Kræmmere, Øl- og Vintappere maa ikke give nogen Student eller Skolediscipel højere Kredit end for 10 Rdl.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj kommer udi erfaring, hvorledis mange kræmere, øl- oc vjntappere oc andre dend studerende ungdom saavel j skolen som paa universitetet her j voris etc, Kiøbenhafn penge, vare oc andet lader følgagtig være oc derfor af dennem tager handskrifter eller underskrefne regnskaber oc dermed forfører dend vanvittige ungdom oc bringer deris forældre udj u-nødige pengis udgift oc dennem self fra deris midler, da, saadant herefter at forekomme, ville vj alle kræmere, øl- oc vjntappere oc alle andre alvorligen oc strengeligen have befalet oc advaret, at ingen nogen student eller skole-discipel paa høyere sum end 10 rdl. maa betroe oc derpaa underskrevet regnskab eller handskrift tage (uden fornefnte handskrift eller regnskab af een hvers præceptore til vitterlighed bliver underskrevet), saa fremt de, som saadan handskrift eller regnskab tager, iche dermed saadan deris gield oc kraf gandske vil have forbrudt oc ljde skade for hiemgield. Oc skal alle andre regnskaber eller obligationer end de, som forskrevet staar, for ald dom oc ret holdis oc kiendis som u-giort oc magtesløs. Understaar sig nogen student, handskrift udj andre maader end forberørt at udgive eller regnskab at underskrive, straffis derfore som vedbør med fengsel, exclusion oc relegation, eftersom hans forseelse til befindis. Hvorefter alle oc een hver sig etc. Givet etc. Hafniæ d. 29 septembris 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 240-41.

VII s.116

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 07:47:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top