eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.173

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 114-115
Nummer: 173


<-Forrige . Indhold . Næste->

173.

19 Sept. 1685.

Om Indretning af Nørre og Vester Voldgade.

Gotfred Hofman.

C. 5. Vor naade tilforn. Viide maa du, at vj allernaadigst haver approberet den afritzning, der er giort paa dend gade, som vj allernaadigst ville, at der skal indrettis oc forfærdigis her udj staden langs volden indverts fra krudtaarnet for enden af Nørregade oc hen til Vester port paa dend maade, som dend imellem voris have Rosenborg oc Nørre port allereede befindis at være anlagt. Thj er voris etc., at du efter forskrefne afritzning strax lader afpæle saa meget

VII s.114

af de derpaa grentzende huuse oc pladzer, som til samme gades indrettelse oc fartens forvjdelse fornøden eragtis. Dermed etc. Hafniæ d. 19 septembris 1685.

Magistraten j Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst for got oc nødvendigt haver befundet, at farten oc vandfaldet udj dend district her j voris etc. Kiøbenhafn langs volden indverts fra krud taarnet for enden af Nørre gade oc hen til Vester port vorder indrettet paa dend maade, som det allereede imellem voris have Rosenborg oc Nørre port befindis at være giort, til hvilchen ende vj allernaadigst haver anbefalet voris obrister os elskelig Gotfred Hofman at afstiche oc lade afpæle samme gades brede, oc saavit dertil af huusene oc pladzerne deromkring bør at nedbrydis oc udleggis, da er voris etc., at j, saa snart samme afpæling er skeet, at deraf vjdis kand, hvor meget af forskrefne huuse oc pladzer til samme gades indrettelse giøris fornøden, forordner u-villige mænd, som tillige med stadz-biugmesteren billigen haver at taxere, hvad een hver af de vedkommende af sin derpaa grentzende eyendom desformedelst mister oc fragaar, oc saadan deris taxering j voris danske cancellie indleverer, da vj siden dend anstalt allernaadigst ville lade giøre, at eyermanden billig betaling derfor kunde nyde. Dermed etc. Hafniæ d. 19 septembris 1685.

Sæl. Tegn. XLV. 192-94.

VII s.115

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 07:39:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top