eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.167

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 111-112
Nummer: 167


<-Forrige . Indhold . Næste->

167.

18 Maj 1685.

Om Skøde paaen Grund i Søllerød til Feldberederne.

Hans Anders Echolt oc Hans Hendrich Grønner, feltbereedere.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom Hans Anders Echolt oc Hans Hendrich Grønner, feltbereedere oc jndvaanere her j voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis een ljden kilde, kaldes Skurre-kilden, paa Søllerød byes march liggende, som skal udvelde under een høy leerbache strax oven for voris elskelige kiere gemahls dronningens kaabermølle, hvilchen kilde-pladz en gaardz grund, som os elskelig Peter Reesen etc. af os sammestedz udj fæste haver, tilhører, hvorved een stampe-mølle til bemelte feldbereederis handvercks fortsettelse kunde opsettis, saa fremt vj saadant allernaadigst forunde ville, oc vandet dertil kand opstemmis, da som fornefnte Peter Reesen, som bemelte pladz j fæste haver, hermed er tilfredz, oc vj af voris ober camer juncher oc amtmand over Kiøbenhafns amt os elskelig h. Adam Levin Knut til Tyberg oc Asendrupgaarde, ridder, hans herom allerunderdanigste giorde erklæring allernaadigst erfarer, at saadant ingen til skade kommer, have vj efter fornefnte Hans Andres Echolt oc Hans Hendrich Grønner deris herom

VII s.111

allerunderdanigste ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at de bemelte Skurre-kilde oc dend derhos liggende pladz ned til aaen til een stampe mølle maa bruge oc derpaa tilhørige biugnings verk paa deris egen bekostning lade opsette, saa oc, j henseende til derpaa gaaende bekostning, samme bygning for dem oc deris arvinger eller oc de feldbereedere, som dennem fornefnte mølle oc huus igien ville afkiøbe, til eyendom nyde oc beholde. Dog haver bemelte feltbereedere de vedkommende for hvis de for samme pladzes mistelse kunde prætendere (som ichun til it ljdet læs moesse-foder kand reignis) billig vederlag at giøre. Thj byde vj etc. Hafniæ d. 18 may 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 184-85.

VII s.112

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 13 20:25:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top