eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.166

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 110-111
Nummer: 166


<-Forrige . Indhold . Næste->

166.

16 Maj 1685.

Om Oprettelse af Uldmanufakturer.

Kongl. Majts. bref paa trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at saasom vj af særdeelis omsorg for, een deel ulden manufacturer her j voris riiger oc lande, som paa andre steder, at lade indrette, haver allernaadigst for got befunden, voris forige Qvæsthuus med de dertilhørende vaaninger oc pladz, liggende ved de Nye boeder, til des nytte at anvjse, oc som vj end ydermeere samme pladz med fornøden huuse oc værelser samt it fuldkommen farverj, calander mølle oc andet, som dertil kunde være fornøden, ey uden stor bekostning haver forbedret, saa de, som med

VII s.110

vor factor Christian Werner lyst haver, enten klæde eller andre ulden vare derudj at lade fabriqvere, til des indrettelse paa huusværelser aldeelis ingen vjdere omkostning behøver at giøre, saa paa det vore kiere oc tro undersaatter, som udi saadanne ulden manufactur-verker med bemelte voris factor ville interessere (saasom hand derudj alt een god deel for sin particulier haver indskudt), sig af denne lejlighed des bedre maatte betiene, haver vj hermed allernaadigst bevilget oc tilladt, at bemelte voris factor Christian Werner udj forskrefne til manufactur indrettede huusse, efter det hannem af os d. 5 may anno 1683 allernaadigste meddeelte privilegij formelding, maa fremdeelis fabriqvere oc handtere, oc til dend ende allernaadigst skienchet oc givet hannem oc alle hans med-interessenter udj samme ulden manufactur uden nogen vederlag bemelte huuse, vaaninger oc pladz udj sit fulde begreb. Hvorpaa vj dennem for dem oc deris arvinger voris bref oc skiøde til evindelig eyendom allernaadigst ville give, saa lenge de forbemelte ulden manufactur verker oc huuse j god stand oc vedlige holder. Hvorfore de, som dertil lyst haver, sig hos benefnte voris factor haver at angive oc hos hannem deris nafne at lade tegne for saa stoer eller ljden een summa, som dennem self lyster. Hvorefter de vedkommende etc. Givet etc. Hafniæ d. 16 may 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 168-70.

VII s.111

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 13 13:16:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top