eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.160

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 106
Nummer: 160


<-Forrige . Indhold . Næste->

160.

7 April 1685.

Om Magistratens og Raadstueskriverens Oppebørsel for Domme.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom os elskelig præsident, borgemestere oc raad her j voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis mange, efter at deris sager for retten ere blefven agerede, iche tage deris domme beskrefne, hvorover de ey noget for deris møye med sagernis forhør oc dommenes afsigelse skal bekomme, da haver vj efter deris herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at de forud af citanten, naar hand til sin sags forhør for retten vorder fremkaldet, 1 rdlr. for forseiglings penge maa lade annamme oc oppebære, som igien, naar dommen vorder tagen beskreven, udj dompenge skal godtgiøris. Dog at ey nogen fattig, som det iche kunde af sted komme at betale, fra retten vorder holdet. Hvorefter de vedkommende etc. Hafniæ d. 7 aprilis 1685.

Christian Helt, raadstueskriver j Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom os elschelige præsident, borgemestere oc raad her j voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis raadstueskriveren Christian Helt af de fleeste for deris documenters oplæsning, paaskrivelse oc indførsel j protocollen aldeelis intet nyder, formedelst ichun faa af dem dommen tager beskreven, da haver vj efter deris derom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at bemelte Christian Helt maa ved documenternis levering for retten af citanten 2 Mk. danske lade annamme oc oppebære, som igien, naar dommen tagis beskreven, udj betalingen skal gotgiøris. Dog at de fattige, som sligt ey kand af sted komme at betale, ey derudover fra retten vorder holdet. Thj forbyde vj etc. Hafniæ d. 7 aprilis 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 79-80.

VII s.106

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 13 12:40:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top