eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.153

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 98-99
Nummer: 153


<-Forrige . Indhold . Næste->

153.

14 Marts 1685.

Om Sørgegudstjeneste for Enkedronningen.

Rector oc professores, jtem h. Niels Juel oc Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst haver for got anseet, hendis Majt. voris elschelige kiere fru moders liig den 26 martij førstkommendes til sit nedersettelse sted udj st. Lucij kirke j vor kiøbsted Roskilde at lade henføre, da er voris etc., at j dend anordning giør, at samme dag, fra klochen er 10 indtil 12, klocherne til Vor Frue oc Trefoldighedz kirker her j staden vorder ringet. Oc naar dend klage-prædichen, som vj allernaadigst haver anordnet her j staden udj alle kirkerne at skal holdis, er til ende, haver j dend anordning at giøre, at med alle klocherne j forskrefne kirker igien vorder ringet een tjme, og siden igien klochen 7 anfanget paa nye igien at ringe, indtil liig begiengelsen gandske er til ende, oc derefter med vjdere ringen for høystbemelte salige liig at ophøre. Dermed etc. Hafniæ d. 14 martij 1685.

Ligesaadan bref fich h. Niels Juel anlangende Holmens kirke samme dag, jtem magistraten j Kiøbenhafn om Hellig Giestes, st. Nicolaj oc Christianshafns kirker.

Doct. Hans Bagger.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst haver for got anseet, hendis Majts voris elschelige kiere fru moders liig den

VII s.98

26 martij førstkommendes til sit nedersettelse sted udj st. Lucij kirke j vor kiøbsted Roskild at lade henføre, da er voris etc., at du til høystbemelte voris sal. fru moders ligs begiengelse desto meere til ære samme dag, naar klochen er 12, efter hosfølgende textis anledning een dansk klage prædichen udj hendis residentz her j staden holder. Desligeste haver du oc, sognepræsterne her j voris etc. saavelsom sognepræsten til bemelte st. Lucij kirke, saa oc de andre præster j bemelte vor kiøbsted Roskild at anbefale, paa fornefnte dag oc tid, iligemaade saadan prædichen, som for er rørt, at holde. Oc ville vj allernaadigst, at du dend anordning giør, at samme dag, fra klochen er 10 oc indtil 12, til alle kirkerne j det dig allernaadigst anbetroede stifft ringis, oc siden med vjdere ringen for høybemelte sal. liig at ophøre. Dermed etc. Hafniæ d. 14 martij 1685.

Copia af texten, som blef lagt hos forskrefne bref, var lydendis saaledes: Konning Davids den 16 psalme, vers 8 oc 9. Jeg haver herren altid for øyen, thj hand er hos min høyre haand, derfore bliver ieg vel ved. Derfore glæder mit hierte sig oc min ære fryder sig oc mit kiød skal ligge tryggelige.

Mag. Herman Ertman.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst haver for got anseet, hendis Majt. voris elschelige kiere fru moders liig den 26 martij førstkommendis til sit nedersettelses sted udj st. Lucij kirke j vor kiøbsted Roskilde at lade henføre, da er voris etc., at du til høystbemelte voris sal. fru moders ligs begiengelse desto meere at ære samme dag, efter at superintendenten her over Siellands stifft den hannem allernaadigst anbetroede prædichen udj hendis residentz her j staden holdet haver, iligemaade een tydsk prædichen efter hosfølgende textis anledning forretter. Dermed etc. Hafniæ d. 14 martij 1685.

Sæl. Tegn. XLV. 62-64.

VII s.99

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 12 20:44:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top