eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.150

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 97
Nummer: 150


<-Forrige . Indhold . Næste->

150.

24 Feb. 1685.

Om Sorg for Enkedronningen.

Kongl. Majts. bref.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom Gud allermegtigste efter sin guddommelig forsiun oc villie ved dend tjmelig død fra denne verden til sit evige riige oc herlighed udj een saliggiørende bekiendelse oc paakaldelse naadeligen haver bortkaldt dend stormegtigste førstinde oc frue fru Sophia Amalia, dronning til Danmarck oc Norge, de Venders oc Gothers, hertuginde til Slesvig, fød til Brunsvig oc Lüneborg, saa oc hertuginde til Holsten, Stormarn oc Dytmersken, grefinde til Oldenborg oc Delmenhorst, voris elskelig kiere fru moder, hvis siel nu hos Gud hviler (dend samme naadige Gud give Hendis Mayestæt med alle tro christne een glædelig oc ærefuld opstandelse), saa enddog vj iche tviler, alle oc een hver vore kiere tro undersaatter jo derover drager med os oc vort kongelige arve-huus it christeligt pligtskyldigt medljdende, ville vj dog derforuden alle oc een hver voris høye oc nedrige betiente, som her j voris etc. Kiøbenhafn residere eller sig der opholder, saavelsom magistraten oc fornemme borgere her sammestedz allernaadigst have budet oc befalet, saa oc hermed etc., at de til slig deris allerunderdanigste oc pligtskyldige medljdenhedz tegn, saa oc høybemelte voris kiere fru moder oc os til allerunderdanigste respect, paa it gandske aars tid, fra dette voris brefs dato at regne, klæde sig self oc deris tienere med sorte sørge-klæder. Thj byde vj hermed oc befale dennem, som dette voris obne bref under voris cancellie-seigl tilskichet vorder, at de det paa etc. Givet etc. Hafniæ d. 24 februarij 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 46-47.

VII s.97

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 11 19:55:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top