eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.148

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 95-96
Nummer: 148


<-Forrige . Indhold . Næste->

148.

17 Feb. 1685.

Om Salg af Brænde.

Politiemesteren Claus Rask.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom een deel proprietarier j vort land Nørre Jylland klageligen for os allerunderdanigst haver

VII s.95

ladet andrage, hvorledis det skal være dennem alt for besverligt, ja fast u-muligt, efter voris allernaadigste udgangne forordning af dato den 28 octobris anno 1684 at lade sauge dend brendeveed j begge ender, som de forhandler, da haver vj allernaadigst bevilget, at de indtil vjdere anordning maa hidføre hvis brendeveed, de allereede haver ladet hugge oc ved ladestæderne kand have staaende, saa oc at de veeden herefter maa lade hugge. Dog at dend efter bemelte voris allernaadigste forordning sin rette lengde paa een alen skal have, oc at dend maalis imellem begge stachninger, saa fremt dend iche er sauget. Desligeste at de, som jldebrand fra Jylland hidfører, der sorterer veeden oc legger dend, som er fuldkommen lang, j een skude oc dend stachede j et andet skiberom eller oc j det mindste giøre skillerum imellem dend stachede oc dend lange, naar dend føris tilsammen, med mindre de efter voris forige forordning ville i kiøbet give toe støcher stachet for it langt. Thj er voris etc., at du endnu paa een lemfældig maade der med omgaais, indtil det effter haanden kunde komme j skick, at een hver af de vedkommende kunde begribe oc forstaa, at forbemelte anordning er til deris egen nytte j fremtjden anordnet. Dermed etc. Hafniæ d. 17 februarij 1685.

Sæl. Tegn. XLV. 38.

VII s.96

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 11 19:47:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top