eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.146

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 94-95
Nummer: 146


<-Forrige . Indhold . Næste->

146.

31 Jan. 1685.

Afskaffelse af Christianshavns Byting.

Anordning.

C. 5. giøre alle vitterligt, at saasom vj d. 15 octobris anno 1674 allernaadigst haver ophævet Christianshafns raadstue oc lagt dendz sager, med hvis vjdere forretninger deraf dependerede, under magistratens dom oc administration her j voris etc. Kiøbenhafn, saa haver vj oc nu allernaadigst for got befundet, Christianshafns byeting at afskaffe oc derhos at beskiche oc anordne, saasom vj oc hermed beskicher oc anordner, at bemelte Christianshafns byetings sager samt andre vedkommende forretninger skal herefter være Kiøbenhafns byeting oc detz betiente underlagt. Hvorefter alle oc een hver etc. Ladendis det ingenlunde. Givet etc. Hafniæ d. 31 ianuarij 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 99.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Vj tilskiche eder herhos it voris aabet bref anlangende Christianshafns byetings afskaffelse oc dets

VII s.94

sagers samt andre vedkommende forretningers henleggelse under Kiøbenhafns byeting oc dets betiente. Oc er voris etc., at j samme voris bref paa behørige steder til allis efterretning strax lader læse oc forkynde, saa oc ellers een døgtig underfoget j bemelte Christianshafn beskiche, som der sammesteds skal boe oc residere, paa det hand kand være ved haanden, naar hans hielp enten ved nat oc dag kunde behøvis oc begieris. Dermed etc. Hafniæ d. 31 ianuarij 1685.

Ober rentemester Peter Brandt.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst haver for for got befundet, Christianshafns byeting at ophæve oc afskaffe oc detz sager samt andre vedkommende forretninger under Kiøbenhafns byeting oc detz betiente at henlegge, da have vj allernaadigst bevilget, at byefogden oc byeskriveren her j voris etc. Kiøbenhafn maa nyde dend aarlig løn, som byefogden oc byeskriveren j Christianshafn for deris tieniste, oc j sær byefogden til tvende tienere, indtil des nydt oc haft haver. Thj er voris etc., at du dennem derfor j camerreglementet indføre oc ellers dend anordning giør, at samme penge dennem rigtigen betalt vorder. Dermed etc. Hafniæ d. 31 ianuarij 1685.

Sæl. Tegn. XLV. 24-25.

VII s.95

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 11 19:34:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top