eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.136

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 86-87
Nummer: 136


<-Forrige . Indhold . Næste->

136.

20 Dec. 1684.

Om Afgifter til Stadsbygmesteren.

Magistraten j Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom voris stadz bygmester Christopher Gros for os allerunderdanigst klageligen haver ladet an-

VII s.86

drage, hvorledis hand for dend store opvartning, som hand maa have med at beobagte, at de publiques pladzer her j voris etc. iche ved nogen bygning præjudiceris, saa oc at gadernis broelegning oc des vedkommende tilbørligen vorder forrettet, jtem med at give dem, som huuse lader bygge, huusenis linie at sette deris byguing efter, dog alligevel af de fleeste iche skal bekomme det, som vj hannem udj hans allernaadigste gifne instruction allernaadigst haver tilladt for hans u-mag oc besværing at nyde, oc derfore allerunderdanigst begierer, at hannem oc, foruden hvis hannem udj bemelte instruction allernaadigst er bevilget, maatte forundis dend vurdering paa huusene her j staden, som skeer, enten førend noget huus auctioneris, eller førend skiifte holdes oc udleg giøris, da haver vj efter hans herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget, at naar mænd af eder eller anden øfrighed her sammestedz udnæfnis til noget huus at vurdere, bemelte Christopher Gros da dertil iligemaade skal brugis oc derfore nyde af de vedkommende for sin umage lige saa meget, som nogen af de andre mænd, der til vurderingen ere anordnede, nyder. Dog dersom nogen hannem noget meere godvilligen ville give, staar det dennem frjt for. Hvorimod bemelte voris stadz bygmester skal være tilforpligtet, sig ved saadanne huusis vurderinger saaledis at forholde oc tilsiun at have, at ingen derved j fremtjden finder sig forurettet. Oc skal ellers bemelte Christopher Gross, hvor hand er formand, deris forretning j pennen forfatte oc dend tillige med de andre under samtlige deris hænder til de vedkommende beskreven give. Paa det oc ingen sig med nogen u-vjdenhed heraf skulle kunde undskylde, saa haver j herom paa behørige stæder ald fornøden anordning at lade giøre oc dette voris bref til allis efterretning strax at lade læse oc forkynde oc eder self derefter, saavit det eder kand vedkomme, allerunderdanigst at rette oc forholde. Dermed etc. Hafniæ d. 20 decembris 1684.

Sæl. Tegn. XLIV. 615-16.

VII s.87

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 10 21:24:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top