eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.131

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 84-85
Nummer: 131


<-Forrige . Indhold . Næste->

131.

1 Nov. 1684.

Om Genopførelse af nogle faldefærdige Huse paa Christianshavn.

Friderich Anthonj Müller.

C. 5 giøre alle vitterligt, at eftersom Friderick Anthonj Müller, jndvaaner her j voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis det skal falde hannem u-mueligt, de gamle huuse oc grunde j Christianshafn (tilforn afgangne Jonas Trællund

VII s.84

tilhørende), som hand sig haver tilforhandlet, formedelst deris store ruin, brøstfeldighed oc vitløftige begreb at faa opbygget inden dend tid, voris seeniste om byggepladzer allernaadigste udgangne forordning det tilholder, da haver vj, efter bemelte Frederich Anthonj Müllers herom allerunderdanigste ansøgning oc begiering, allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at hand forbemelte huuse efter haanden maa lade bebygge. Dog med saadanne vilkor, at samme bygning, inden 4 aars forløb fra nerverende dags dato at regne, fuldkommet vorder. Desligeste haver vj oc allernaadigst bevilget, at hand paa dend ved ovenskrefne huuse liggende kiølhale pladz nye kranner med des tilbehør til sin egen oc andre, som det behøver, deris tieniste maa lade indrette oc u-behindret nyde, saa oc af de, som sig dermed vil lade betiene, noget efter billighed oppeberge. Forbydendis etc. Hafniæ d. 1 novembris 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 773-74.

VII s.85

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 10 20:54:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top