eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.130

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 83-84
Nummer: 130


<-Forrige . Indhold . Næste->

130.

28 Okt. 1684.

Om Læredrenge.

Forordning paa trøck.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj allernaadigst kommer udj erfaring, hvorledis de drenge, som noget haandverch her j voris

VII s.83

etc. Kiøbenhafn lovligen lærdt haver oc efter voris allernaadigste udgifne laugs-articler for svenne her sammestedz meget skal forhaanis oc foragtis, hvilche dennem oc iche for døgtige schal ville ansee eller lade passere, alleene fordj de iche haver ladet sig giøre til svenne efter deris forige u-rjmelige vedtegter, hvorfore oc adskillige mestere skal være komne j de tancker at skiche deris børn oc drenge til fremmede steder for at lade dennem der giøre til svenne, da til saadan misbrug oc u-orden at forekomme, ville vj allernaadigst have anordnet oc befalet, saasom vj oc hermed etc., at de drenge, som j vore riiger noget haandverck lovligen haver lært, skal efter voris om svenne oc drenge d. 23 decembris 1681 allernaadigst udgangne forordning indskrivis hos oldermanden. Oc til desto meere forsichring skal mesteren med oldermandens attest udj svendens hosværelse møde paa raadstuen oc der for magistraten lade det verificere uden nogen betaling. Oc dersom det skulde befindis, at nogen, j hvo hand oc monne være, som j vore riiger lært haver, skulle ville rejse uden landz oc efter forige u-sømmelige vedtegter med behøflen eller andet deslige, som her j riigerne ere forbudne, lade sig der giøre til svend, skal hand efter hans hiemkomst være forpligtet til at tiene for dreng paa nye igien j tre aar. Skulle oc nogen, j hvo de være ville, enten mester eller svend, understaa sig at forekaste eller med foragt at tale om de, som enten ere udj lære eller her lært haver, oc iche ville tage dem saa værdige som de, der efter deris forige gamle u-tilbørlige vedtegter kunde være giorde til svende, da skal dend mester, som saadant overbevjsis, give til straf 8 rdr. oc svenden 4 rd., deraf een tredie deel til politie-mesteren, een tredie deel til Børnehuuset oc den tredie oc sidste deel til de fattige j lauget. Hvorefter alle oc een hver etc. Thj byde vj hermed oc befale præsidenter, borgemestere oc raad samt byefogderne j kiøbstederne, som denne voris anordning under voris cancelli-seigl tilschichet vorder, at de dend paa behørige stæder etc. Givet etc. Hafniæ d. 28 octobris 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 767-69.

VII s.84

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 9 21:36:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top