eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.126

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 81-82
Nummer: 126


<-Forrige . Indhold . Næste->

126.

27 Sept. 1684.

En Gave til Christianshavns Kirke og de Fattige.

C. 5. confirmation paa gave bref.

Saasom det haver behaget dend allerhøyeste Gud, mig med legomens svaghed at hiemsøge oc ieg ichc vjde kand, om hans gud-

VII s.81

dommelige villie mig enten til min helbredz restitution naadig vil forhielpe heller oc til sit ævige riige, mit rette fæderneland, hiemkalde, da haver ieg af een gudelig betenckning med fuld beraad hue oc fri villie, saa oc gode venners paahør oc skriftlig bekiendelse først betengt Guds huus oc de fattige, saa oc nogle mine sær venner, hver sin anpart af min formue at nyde. Hvorfore ieg hermed testamenterer oc bortgiver af min formue til efterfølgende:

Christianshafns kircke gives udj muursteene af assessor Würsts tegloven for billig prjs rdl. 300. De fattige, hvilche mag. E. Fleischer skal deponere, rdl. 200. Min salig søster Helvig Frjsis søn Lars Schieving forlod ud rdl. 300. Geert Pohlman rdl. 100. Jochum Horn rdl. 50. Margrethe Larsdaatter rdl. 33, Mk. 2. Sal. Lars Nielsens daatter, som er min guddaatter, rdl. 100. Tvende piger j huuset hver 20 rdl., er rdl. 40. Vaagkonen 10 sldlr., er rdl. 6, Mk. 4. Summa rdl. 1130.

Resten af min formue skal lovligen deelis iblant mine arvinger undtagen Hendrich Frjs, hvilchen ieg for hans meget slette forhold imod mig aldeelis fra arve oc lod vil have u-delugt. Til meere bekreftelse haver ieg venligen ombedet min kiere svoger Gregorius Fleischer, Hans Frick oc Geert Pohlman, dette til vitterlighed at underskrive oc forseigle. Kiøbenhafn d. 25 septembris anno 1684. Johan Frjs (L. S.). G. Fleischer (L. S.). Hans Frich (L. S.). Geert Pohlman (L. S.).

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 27 septembris 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 733-34.

VII s.82

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 9 20:40:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top