eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.124

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 80-81
Nummer: 124


<-Forrige . Indhold . Næste->

124.

16 Sept. 1684.

Om Gæld efter Mette Rhodes.

Albret Seyer oc Marcus Glede.

C. 5 giøre alle vitterligt, at eftersom Albret Seyer oc Marcus Glæde, jndvaaner her udj voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, hvorledis at, efterat deris hustruers afdøde moders Mette Rohdis sterfboe strax efter hendis dødelig afgang lovlig ved rettens middel er bleven forseigled, skal dennem dog udj samme sterfboe stoer viterværtighed tilføyes, formedelst at bemelte deris sviger moders creditorer skal ville søge oc engste dennem for adskillig vittløftig oc j sær een fra anno 1648 gammel gield oc fordring, hvilchet dennem endoc med yderste ruin

VII s.80

skal u-mueligt falde at betale, saasom godset ey nær til gielden kand tilstreche, oc de j saa maade ey det ringeste self efter hende kunde arve, da, u-anseet at tjden med arf oc gield at fragange efter lovens anledning ey af dennem observerit er, formedelst at Albret Seyer skal paa samme tid uden riiget være forreyst oc Marcus Glæde dødelig svag, have vj dog, efter forskrefne beschaffenhed oc herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering samt magistratens herudj staden allerunderdanigst indgifne erchlæring, allernaadigst bevilget oc tiiladt saa oc hermed etc., at fornefnte Albret Seyer oc Marcus Glæde oc deris arvinger maa forbemelte deris hustruers moders creditorers kraf oc tiltale aldeelis være frj oc forskaanet, saa fremt det dennem ey ellers kand lovlig overbevjsis, at de sig med samme sterfbois midler til egen nytte befattet haver. Thj forbyde vj alle oc een hver, særdeelis rettens betiente, oc ellers samtlige vedkommende, bemelte Albret Seyer oc Marcus Glæde herimod, som forschrevet staar etc. Hafniæ d. 16 septembris 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 724-26.

VII s.81

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 9 20:30:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top