eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.123

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 79-80
Nummer: 123


<-Forrige . Indhold . Næste->

123.

16 Sept. 1684.

Om nogle Ejendomme tilhørende Vartov Hospital.

Kiøbenhafns hospitals directeurer.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom os elschelige voris tilforordnede directeurer over Kiøbenhafns hospital for os allerunderdanigst

VII s.79

haver ladet andrage, hvorledis os elschelig fru Margrethe Rantzov, afgangne h. Enwold Parsbergs, sig een deel jordegoedz, j Skaane under Skabersøe hovetgaard beliggende, skal bemegtige, som fornefnte hospital for capital 810 rdr. 1 ort 6 Sk. in specie med efterstaaende rente skal være pantsat oc af os j voris høyeste ret anno 1678 tilkiendt at vedblive. Oc enddog hun deraf usum fructum siden dend tid aarligen har niudt oc oppebaaret, saa skal hun alligevel ingen rente hidindtil af samme capital oc efterstaaende til hospitalet have villet erlegge. Fornefnte hospitals directeurer skal oc ey nogen emission j samme goedz hos general gouverneuren j Skaane kundet erholde. Da som meerbemelte fru Margrete Rantzov een arf efter hendis afgangne moder fru Jide Skeel her j vore riiger oc lande skal tilkomme, have vj efter herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at bemelte directeurer maa lade arrestere oc anholde saa meget af hendis her j vore riiger tilfaldne arvepart, som de paa bemelte hospitals vegne efter forermelte ergangne høyeste rettis dom hos hende med rette kand have at fordre, indtil de derfore med paaløbende interesse oc foraarsagede omkostning imod bemelte pandtsatte jordegodses cedering oc afstaaelse tilbørligen betalt vorder. Thj byde vj hermed oc befale alle rettens betiente oc andre vedkommende, som hermed besøgt vorder, at de bemelte directeurer eller deris fuldmegtig ald muelig hielp oc fornøden assistentz til dette voris allernaadigste brefs fyllestgiørelse bevjser. Dog skal de pligtig være, sagen strax at paatale oc uden vitløfftig ophold udføre. Forbydendis etc. Hafniæ d. 16 septembris 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 723-24.

VII s.80

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 9 20:24:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top