eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1213

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 784-785
Nummer: 1213


<-Forrige . Indhold . Næste->

1213.

9 Okt 1706.

Om Synsforretning paa Christen Skeels Gaard.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Hvad Ernst Branburger, jndvaaner her udj voris etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, anl. at de 28 synszmænd, som j dend 13 ianuarii sidst forleden effter voris allernaadigste befaling haver udmældt og instrueret

VII s.784

til at besigtige paa nye dend af hannem udj os elskel. hr. Christen Scheel etc. hans gaard her udj staden opsatte bygning, skal formedelst bemelte hr. Christen Skeels fuldmegtiges protestation icke af eder være bleven tilladt deris forretning at beæedige eller nogen taxering giøre, men at j dend 9 iunii skal have givet saadan afskeed, at sambtlige udmældte 28 synsmænd skulle strax paa nye indfinde sig paa aastæden og (deris allerede giorde forretninger uagtet) bygningen syne og besigtige, hvorfor bemelte Ernst Branburger allerunderdanigst haver ladet anholde om voris allernaadigste bevilling, at lade eders afskeed af bemelte 9 iunii for os i voris første holdende høyeste rettis extraordinaire session til paakiendelse indstævne, kand j af hosfølgende copie af hans derom etc. supplication udførligere etc. Thi er voris allernaadigste villie og befaling, at j os eders allerunderdanigste erklæring med forderligste tilstiller, af hvad aarsag j ej haver villet lade synsmændene beæedige deris forretning, saa og hvorfor j ej har villet beordre synsmændene til dend af fornefnte Ernst Branburger prætenderede taxering. Dermed etc. Hafniæ d. 9 octobris 1706.

Sæl. Tegn. LV. 493-94.

VII s.785

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 25 12:20:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top