eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1212

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 784
Nummer: 1212


<-Forrige . Indhold . Næste->

1212.

2 Okt. 1706.

Forbud mod Pietisternes Forsamlinger.

F. 4. giøre alle vitterligt, at saa som vi meget ugierne haver maat fornemme, hvorledes her i voris etc. Kiøbenhavn skal være adskillige særsindede personer, som ved een falsk indbildet oplysning om et menniskes egne kræffter til at opnaa nogen fuldkommen hellighed her i verden fører een sær lærdom, der icke aldelis stemmer overeens med dend hellige bibelske skrifft og voris uforandrede reene ausburgiske bekiendelsze, hvor til de og fordrister sig deris egne forsamlinger og samqvemme nu i et og nu i et andet huusz at holde, hvilke deris selv udvælgende conventer og forsamlinger er intet andet end een forkleinelse paa de offentlige almindelige kirke forsamlinger og et skiul til deris irrige meeninger desto friere at drive, da paa det saadan forargelig misbrug kunde blive ophævet og afskaffet, ville vj hermed have alle deslige conventer og forsamlinger alvorligen forbudne. Og saa fremt nogen skulle understaa sig saadanne sammenkomster i sit huusz og værelsze her i staden at tilstæde eller holde eller og sig der udi at indfinde, skal de, som i saa maader betrædes, ansees og straffes som voris mandats modtvillige overtræder og være voris general fiscals tiltale undergiven. Hvor effter alle etc. Og byde vj hermed og befale os elskel. præsident, borgemestere og raad udj bemelte voris etc. Kiøbenhafn saavelsom alle andre, som dette voris allernaadigste forbud under etc., at de det paa behørige stæder etc. J særdelished befalis biscopen her over Siellands stifft os elskel. doct. Henrich Borneman strax dend anstalt at giøre, at samme voris forbud paa prædickestolene her sammesteds vorder aflæst. Givet etc. Hafniæ dend 2 octobris 1706.

Sæl. Reg. XLIV. 167-68.

VII s.784

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 24 21:02:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top