eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1207

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 779
Nummer: 1207


<-Forrige . Indhold . Næste->

1207.

23 Avg. 1706.

Om Forandring i Stolemagernes Mesterstykke.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom stolemagerne udi voris etc. Kiøbenhavn (der ere i laug med træ-drejerne) for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at det mester stycke, som effter laugs articlerne skulle giøres, naar een begierer for mester udi lauget at antages, skal nu ganske være af moden, saa ere vi efter deres herom etc. og eders derpaa indgiven allerunderdanigste erklering allernaadigst tilfreds med, at det mester stycke, nemlig een flammet omløbendes barnestoel, een mands lehnestoel og en flammet bordstoel, som hidindtil haver været brugeligt, maa forandres til een flammet omløbende barnestoel med et krydtz og sex been, een flammet mands lehnestoel, saa som de nu bruges, begge deele med ledder beslagen, og en calepsche tie qvarteer lang, tree qvarteer breed med otte been og tree krumme krydtz samt rygstøcke og arme lehner paa begge ender, med læret betrocken og stoppet med kaagt haar, og naar saadan mester stycke giøres, det da altid skal skee udi tvende af mesternes overværelsze, som samme arbeid, naar de derfra om aftenen hiemgaar, under laasz og lukke haver at forvare, indtil de om morgenen igien der til kommer. Dog før end nogen svend for mester der i lauget maa indtages, skal hand tilbørligen bevise, at hand først et par aars tid haver forsøgt sig og reist paa handværket paa fremmede stæder. Der effter j eder etc. og de vedkommende sligt etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Friderichsberg d. 23 augusti anno 1706.

Sæl. Tegn. LV. 461-62.

VII s.779

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 23 19:36:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top